Nationell bröstcancerdag

Fokus på bröstcancer i oktober

Var 6:e timme dör en kvinna i Sverige och var 6:e minut en kvinna i Europa av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 35-55 år inom EU och den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje dag får 25 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos.

Den bröstcancerresolution som antogs av Europaparlamentet i juni 2003 (2002/2279 INI) skall genomföras också i Sverige.  Även om Sverige jämförelsevis har en god och tillgänglig bröstcancervård finns mer att göra.

Oktober är internationell bröstcancermånad med syftet att öka medvetenheten och kunskapen om bröstcancer. Bröstcancerförbundet har utlyst 1 oktober till Nationell Bröstcancerdag.

Vi har en nollvision när det gäller bröstcancer. Visionen är att ingen kvinna ska behöva dö av bröstcancer.

Källa: BCF Amazona och Bröstcancerförbundet

Denna sida uppdaterades senast: 2018-12-18