Nationell bröstcancerdag

Fokus på bröstcancer i oktober

Var 6:e timme dör en kvinna i Sverige och var 6:e minut en kvinna i Europa av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 35-55 år inom EU och den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje dag får 25 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos.

Den bröstcancerresolution som antogs av Europaparlamentet i juni 2003 (2002/2279 INI) skall genomföras också i Sverige.  Även om Sverige jämförelsevis har en god och tillgänglig bröstcancervård finns mer att göra.

Oktober är internationell bröstcancermånad med syftet att öka medvetenheten och kunskapen om bröstcancer. Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation har utlyst 1 oktober till Nationell Bröstcancerdag.

Vi har en nollvision när det gäller bröstcancer. Visionen är att ingen kvinna ska behöva dö av bröstcancer.

Källa: BCF Amazona och BRO Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02