Du behöver inte vara ensam

Ibland kan det vara bra att prata med någon utomstående. Du hittar mer information om samtalsgrupper här:

Du som närstående eller vän behöver också någon som du kan vända dig till med dina känslor och tankar. Oftast kan inte den cancerdrabbade vara detta stöd utan du får söka dig till någon annan som orkar lyssna och stötta.

Manliga stödpersoner. När en familjemedlem eller en vän får bröstcancer drabbas man själv också av många funderingar och det är vanligt att det kan kännas svårt att veta hur man ska förhålla sig till både sig själv och den som är sjuk. Tveka inte att ta kontakt med våra stödpersoner. Genom att dela med dig kan det bli lättare att förstå din egen situation och du kan få mycket stöd och råd hur du kan agera i dialogen med en familjemedlem eller en vän som är drabbad.

Våra manliga stödpersoner har sina erfarenheter av sjukdomen genom att vara nära anhöriga till bröstcancerbehandlade kvinnor. De har gått igenom vår utbildning och har naturligtvis tystnadsplikt. Ta kontakt med kansliet så förmedlar vi kontakten eller gå in på Bröstcancerförbundet

Boktips. Det finns en mängd bra böcker att läsa och det kommer hela tiden nya boktips. Amazona erbjuder ett bibliotek med många böcker om bröstcancer och även annan litteratur. Som medlem lånar du böckerna gratis.

Vill du själv bli stödperson? Är du intresserad av att en dag själv bli utbildad stödperson? Även om du inte känner att du själv behöver hjälp, kanske dina erfarenheter kan hjälpa någon annan. Kontakta kansliet så får du veta mer.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona och Bröstcancerförbundet

 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-08-25