Mötesplats för dig med spridd bröstcancer

En kronisk sjukdom tär på krafterna och man kan ha bättre och sämre dagar. Kontroller med några månaders mellanrum ger dessutom många veckor av oro inför resultatet. Då gäller det att hitta strategi som gör att man kan klara vardagen, ha ork att göra trevliga saker och om möjligt även att arbeta. Både för en själv och för familjen och andra närstående gäller det att hitta en balans.
Vi bjuder in till en nätverksträff för dig som nyligen diagnosticerats med spridd bröstcancer. Vi informerar om föreningen och våra aktiviteter och vilket stöd vi kan erbjuda.

Tid Torsdag 1 februari 2024, kl.14 – 16
Tid
Tisdag 5 mars 2024, kl.14 – 16
Tid
Tisdag 9 april 2024, kl.14 – 16
Tid
Tisdag 7 maj 2024, kl.14 – 16
Tid
Tisdag 11 juni 2024, kl.14 – 16
Plats BCF Amazona, Frejgatan 56
Ledare Anncha Ågren, Izabela Grape

 

Denna sida uppdaterades senast: 2023-12-29