Möjligheter vid spridd bröstcancer – palliativ vård

All forskning påvisar att tidiga palliativa insatser gör att patienter lever längre ett fullgott liv. Ändå nytjas inte dessa möjligheter i så stor skala som möjligt.

Vi diskuterar tillsammans med Peter Strang, Helena Adlitzer och Liselott Persson:

  • Vilka frågor är viktiga ur patienters och närståendes
    synvinkel?
  • Palliativa faser och insatser – ett viktigt stöd vid cancer.
  • Är ”palliativ” ett accepterat ord?
  • Vårdkedjan – samarbete.
  • Specialiserad palliativ vård i region Stockholm.
  • Teamet – kuratorns perspektiv
Tid Tisdag 28 september 2021, 14.00 – 16.00
Plats BCF Amazona, Digitalt möte
Ledare Peter Strang, specialist
i onkologi och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är även kliniskt verksam som överläkare vid
stiftelsen Stockholms sjukhems palliativa sektion och FoUU-enhetHelena Adlitzer, utvecklingssjuksköterska |Processledare Palliativ cancervård Diagnoskoordinator för Esofagus-Ventrikelcancer, Huvud-Halscancer, Kolorektalcancer, Lungcancer Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland

Liselott Persson, kurator ASIH, styrelseledamot föreningen Socionomer i palliativ vård

Anmälan  

Denna sida uppdaterades senast: 2021-07-07