Möjlighet att behandlas utomlands (MBC)

Tom Wiklund har arbetat på Docrates i 10 år där han behandlar både nydiagnosticerade patienter och de vars cancer har kommit tillbaka eller utvecklats. Tom Wiklund undersöker noggrant varje patients individuella situation och diskuterar olika behandlingsalternativ med patienten innan behandling startar.
Nya målinriktade läkemedel ger uppmuntrande information till alla cancerpatienter, oavsett deras cancertyp.

Tid Tisdag 24 oktober 2023, kl. 14.00 -16.00
Plats BCF Amazona, Digital föreläsning Zoom
Föreläsare Tom Wiklund är specialistläka-re inom cancervård, med bred erfarenhet av kliniskt arbete, internationellt forskningssam-arbete och klinisk forskning.
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2023-06-27