Medlemskap

BCF Amazona är Sveriges första och största bröstcancerförening och vi bildades redan 1978.

Vi har ca 2 100 medlemmar i Stockholm och totalt finns ca 11 500 medlemmar i Sverige. Föreningen ingår i Bröstcancerförbundet.

Vår målsättning är att alla som behandlas för bröstcancer, skall få en allt bättre vård för att kunna leva ett bra liv. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling, bättre rehabilitering samt för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen bröstcancer. Vi arbetar även aktivt med prevention, tidig upptäckt och information till såväl svenska som utlandsfödda kvinnor.

Vi samarbetar aktivt med sjukvården, myndigheter, politiker och andra patientorganisationer för att förbättra dialogen mellan patienter och sjukvårdspersonal.

En av våra viktigaste uppgifter är att stödja och hjälpa kvinnor och män i vårt län som drabbas av bröstcancer. Totalt arbetar mer än 80 personer helt ideellt i vår förening. Alla som arbetar hos oss har själva haft bröstcancer eller är nära anhörig till bröstcancerdrabbad.

Vi är beroende av våra medlemmars och givares bidrag och aktiva stöd. Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga påverkansarbete och erbjuda stöd till mer än 3 500 bröstcancerpatienter varje år.

Vi erbjuder rehabilitering, såväl fysisk som psykisk, samt friskvård och kunskap om sjukdomen. Vi har en omfattande verksamhet för kvinnor och män som lever med spridd bröstcancer. Genom att stödja vår verksamhet ökar chanserna för att du och dina medsystrar erbjuds en bättre bröstcancervård.

 

Källa: BCF Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2023-05-23