Lymfterapi

För att ha rätt att få kostnadsfri behandling av en lymfterapeut måste du ha fått ställt diagnos att du har ett lymfödem. Diagnosen kan ställas av läkare, men oftast är en lymfterapeut bättre på att ställa just denna diagnos. När diagnosen är ställd, se till att den förs in i din journal.

Om det inte finns någon lymfterapeut i ditt område. Finner du ingen terapeut som har vårdavtal med ditt landsting, kräv att få komma till en privat terapeut. Detta skall landstingets externa rehabilitering stå för. Dock måste remissen först gå igenom sjukvårdsområdets administrativa avdelning för godkännande.

Behandlingen skall inte kosta dig något. Om du mot förmodan måste vända dig till en privat lymfterapeut kräv av ditt sjukvårdsområde att de betalar den behandling du behöver. Om du mot förmodan skulle välja att betala ur egen ficka så kostar behandling med manuellt lymfdränage ca 500-800 kronor per timme.

Källa: BCF Amazona och Svenska ÖdemFörbundet

Denna sida uppdaterades senast: 2021-05-17