Lymfödem

Lymfödem är ett kroniskt tillstånd som beror på att lymfans flöde dämts upp bakom skadade eller blockerade dränagevägar. Då samlas vätskan i omgivande vävnad och svullnad uppstår. Stillastående lymfa bildar efter hand en massiv beståndsdel (fibros) som gör att det blir svårare att kontrollera svullnaden. Detta kan visa sig som kraftig, bestående svullnad i t ex arm.

Viktigt är att du försöker röra dig som vanligt. Stillasittande och minskad armrörelse leder till risken för att situationen kan förvärras. Råden som du kan läsa här är förebyggande och ta till dig det som passar just dig. Det finns inga förbud. Du kan göra allt som du önskar och vill. Du måste dock lära dig att ha kontroll på din arm. Prevention är dock inte lika med bot. Här får du tips och råd för lymfödemvård.

Vill du göra en riskbedömning över hur stor just din risk är att drabbas av lymfödem kan du fylla i ett riskbedömningsformulär. Du hittar formuläret här.

Det finns två typer av lymfödem:

  • Primärt lymfödem är vanligtvis medfött och kan uppträda hos såväl barn som vuxna.
  • Sekundärt lymfödem är relaterat till skada på lymfvägar genom infektion, kirurgiskt ingrepp, strålning vid cancer eller andra medicinska orsaker. Efter bröstcancer är det alltid sekundärt lymfödem.

Efter bröstcanceroperationen kan du drabbas av lymfödem i armen, på kroppen, i bröstet, under armen eller på ryggen på den opererade sidan. Om du har ett ödem på kroppen är det viktigaste att det först blir omhändertaget innan man börjar ge behandling mot din svullna arm. Risken för lymfödem kvarstår hela livet efter en bröstcanceroperation.

Kräv att få behandling! Om du har problem med din arm eller lymfödem på något annat ställe efter din operation – sök hjälp! Var och en med lymfödem behöver tillgång till rådgivning, behandling och vård. Det kan liknas vid ett dolt handikapp och du kan vänta dig att bli bemött med en hel del brist på förståelse och okunskap hos både läkare och andra.

Det är bara du som kan avgöra hur stort obehag lymfödemet ger för just dig. Stå på dig och kräv att få prova om vård med lymfterapi hjälper dig! Lymfterapi eller KFÖ (kombinerad fysikalisk ödemterapi) som den också kallas består av följande komponenter:

  • Manuellt lymfdränage som är en typ av massage för att öka lymfsytemets motorik.
  • Rörelseövningar
  • Djupandning
  • Kompression

Lymfödem kan ännu inte botas, men det finns olika behandlingsmetoder för att kontrollera det. Acceptera inte att bara få en kompressionsstrumpa som behandling. Besök gärna en lymfterapeut för att få hjälp.

Källa: BCF Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07