Varje dag räknas

En kronisk sjukdom tär på krafterna och man kan ha bättre och sämre dagar. Kontroller med några månaders mellanrum ger dessutom många veckor av oro inför resultatet. Då gäller det att hitta strategi som gör att man kan klara vardagen, ha ork att göra trevliga saker och om möjligt även att arbeta. Både för en själv men också för familjen och andra närstående gäller det att hitta en balans.

Att skaffa sig ett friskt jag för så många delar som möjligt av livet är en målsättning. I dagens cancervård ingår därför rehabilitering och återhämtning som en viktig del för att få ökad livskvalitet exempelvis genom att äta bättre, fysisk aktivitet i rätt dos, hjälp med att lindra biverkningar så långt som möjligt.

Det är oftast mycket som ska avhandlas vid läkarbesök, så egen aktivitet kan behövas för att rehabiliteringen verkligen blir av. Detta är några expemel:

  • Ansökan till rehabiliteringsvistelse via Regionen eller Rehabcancerfonden. (Kontaktsjuksköterska kan bistå med ansökan.)
  • Ansökan till Rehabiliteringsenheten på Sabbatsbergs Sjukhus. Läkaren eller kontaktsjuksköterska måste skriva en remiss.
  • Remiss från läkaren till en kurator som även kan träffa ens partner eller till en psykolog för KBT-terapi.
  • Rehabiliteringsvistelse på Masesgården, där Bröstcancerföreningen Amazona har egna vistelsen som subventioneras av föreningen.
  • Rehabiliteringsvistelse på Masesgården, där Bröstcancerförbundet har egna vistelsen som subventioneras av förbundet.
  • Delta i Bröstcancerföreningens Amazona Tema-dagar och samtalsgrupper för personer med metastaserad bröstcancer, vilket ger ökad kunskap och kontakt med andra i samma situation.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02