Leva med cancer

Ett lokalt återfall innebär att operationen inte lyckades avlägsna varje tumörcell i bröstet. Sådana celler har då börjat dela sig och bildat en tumör. Oftast ordineras någon eller några av de behandlingar som rekommenderas vid den första behandlingen, vilket ger goda chanser till tillfrisknande.

Spridning till andra organ i kroppen. Ingen kan med säkerhets säga om det trots en massiv adjuvant behandling finns tumörceller som cirkulerar i blodet eller lymfan. En sådan cirkulerande tumörcell kan fastna i något organ i kroppen, men för att kunna dela sig ett flertal gånger och bilda en tumör krävs att den har förmåga att bilda blodkärl kring sig (angiogenes), annars svälter den ihjäl av brist på näring.

Även kroppens eget immunsystem angriper och städar bort tumörceller. Kroppen har också ett antal reparationssystem för skadade celler vilket gör att dessa inte utvecklas till en tumörcell. Ibland räcker dock inte detta trefaldiga skydd mot felaktiga celler utan en tumör börjar bildas.

Det är vanligast att tumörceller fastnar i den röda benmärgen i skelettet exempelvis i ett revben. Även lungorna och levern kan få metastaser, liksom hjärnan vilket inte är lika vanligt. Värt att notera: om bröstcancer bildat en metastas i skelettet har man fortfarande bröstcancer – inte skelettcancer. Likaså innebär tumörer i lungorna eller levern varken lungcancer eller levercancer. Olika cancerformer kan aldrig övergå i varandra. Vilken grundform som föreligger avgör också valet av behandling.

 

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02