Låt din sexualitet blomma

Alla behöver vi närhet, beröring och kärlek. Det är ett grundläggande behov som ger oss kraft och ökar vårt inre välbefinnande. I samband med en allvarlig sjukdom så som cancer kan behovet av såväl psykisk som fysisk närhet förändras och påverka den sexuella lusten och vägen till njutning.
Under föreläsningen berör vi sexuell hälsa ur ett holistiskt perspektiv och berättar hur den kan påverkas. Du får även konkreta råd om hur du kan stärka din kroppsliga självkänsla, träna dina sinnen till ökad njutning, känna mer lust och kärlek till dig själv samt hur du kan njuta med övningar och produkter som stöd.
Du kommer även få möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Tid Tisdag 4 juni, kl. 18.00 – 20.00
Plats BCF Amazona, Frejgatan 56
Föreläsare Karolina Ersson, sexualrådgivare med internationell Master i psykologi, 4D-wheel terapeut och vårdutbildare i vaginalstavsträning, intimhjälpmedel och sexuell hälsa på Aleah Care.
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2024-01-02