Låt Din sexualitet blomma (för MBC)

Alla behöver vi närhet, beröring och kärlek. Dessa grundläggande behov ger oss kraft och ökar vårt välbefinnande. I samband med en allvarlig sjukdom som cancer kan behovet av såväl psykisk som fysisk närhet för- ändras och påverka den sexuella lusten och vägen till njutning.
Under föreläsningen berör vi sexuell hälsa ur ett holistiskt perspektiv och berättar hur den kan påverkas. Du får även konkreta råd om hur du kan stärka din kroppsliga självkänsla, träna dina sinnen till ökad njutning, känna mer lust och kärlek till dig själv samt hur du kan njuta med övningar och produkter som stöd.
Det finns även möjlighet att ställa frågor under före läsningen.

Tid Tisdag 12 september 2023, kl. 14.00 – 16.00
Plats BCF Amazona, Frejgatan 56
Föreläsare Tina Nevin, auktoriserad specialist och handledare inom sexologisk rådgivning NACS, 4D-wheel terapeut och handledare, leg barnmorska med mångårig erfarenhet inom cancerrehabilitering samt författare till Aleah Cares guider för sexuell hälsa vid Bröstcancer m fl.)

Karolina Ersson, sexualrådgivare med internationell Master i psykologi, 4D-wheel terapeut och vårdutbildare i vaginalstavsträning, intimhjälpmedel och sexuell hälsa på Aleah Care.

Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2023-06-27