Länkar

Användbara länkar till sajter med information om bröstcancer

Länk Beskrivning
Podcasts om onkologi och att leva med cancer. En sida från läkemedelsbolaget Pfizer.
BRO Bröstcancerföreningarnas riksorganisation
Unga kvinnor med bröstcancer. BRO
Manliga stödpersoner som finns inom BRO/BCF som kan stötta anhöriga till bröstcancerpatienter.
Bröstcancerfonden
Mötesplats på Internet för bröstcancerpatienter med diskussionsforum, maillinglistor och chat
Samtal med bröstcancerpatienter om cancer. Filmer med bröstcancerpatienter.
Broschyr om bröstcanceroperationen
Länk till Docrates cancersjukhus i Finland
Rapport från studiebesök Docrates
Frågor och svar vid studiebesök hos Docrates
Rehabträning för bröstopererade


Bröstmottagningar i Stockholm

Länk Beskrivning
Bröstcentrum Karolinska
Aleris röntgen Sohiahemmet (Karolinskas Bröstcentrum)
Bröstcentrum Södersjukhuset
Bröstcentrum St. Görans sjukhus
BröstCentrum City (St. Görans Bröstcentrum)
Christinakliniken Sophiahemmet (etableringsrätt)
Drottningmottagningen (privat o försäkringspatienter)
Register över enheter med palliativ vård i
Stockholms län.

Medicinska fakta om
bröstcancer och cancer
Länk Beskrivning
Nationellt vårdprogram bröstcancer
Forum onkologi. Intressanta artiklar om cancer hos läkemedelsbolaget Pfizer.
Kliniska prövningsenheten onkologiska kliniken Karolinska
Kliniska forskningsstudier inom cancer i Sverige. Skriv bröst i sökrutan för diagnos så kommer alla pågående studier om bröstcancer upp.
Informationsbroschyrer om cancerbehandlingar på persiska, spanska och turkiska. Från Karolinska Universitetssjukhuset.  Finns på Ulrikas fonds hemsida.
Bröstrekonstruktion bra informationsmaterial
1177 sjukvårdsupplysningens hemsida med mycket information om cancer och bröstcancer.
Petröntgen – Cancerfonden
Cancerfonden. Informations- och stödlinje för patienter och anhöriga. Bildspel om cancer och forskning.
Cancerrådgivningen 1177
Svenska Bröstcancergruppen med information om vårdprogram för bröstcancer och pågående forskningsstudier. Patientversioner finns av studierna
Radiumhemmets forskningsfonder.
Frågor och svar om cancer.
Socialstyrelsen – Cancerregistret
Att få cancer – Sjukvårdsrådgivningen
Bröstcancer. Sjukvårdsrådgivningen.
Onkolog svarar på cancerfrågor. Du är anonym och svar kommer varje vecka. Bristol-Myers Squibb AB.
Mammografi – Sjukvårdsrådgivningen.
Mammografi på olika språk
Digital mammografi från företaget Sectra
Cytostatika – Sjukvårdsrådgivningen.
Strålning – Sjukvårdsrådgivningen.
Statens Strålskyddsinstitut om bl.a. hälsoundersökning med mammografi, strålning vid röntgenundersökning
Datortomografi – Sjukvårdsrådgivningen.
Magnetkameraundersökning – Sjukvårdsrådgivningen.
Spridd bröstcancer
Länk Beskrivning
Spridd bröstcancer och du – en sida från läkemedelsbolaget Pfizer för dig som drabbats av spridd bröstcancer.
Emotionspace är en plats för kvinnor med spridd bröstcancer för att få stöd  och hjälp i vardagen.
Ospridd sanning  – BRO den ospridda sanningen om spridd bröstcancer
Metastatisk bröstcancer – Breast Cancer Org.
Metastatisk bröstcancer – National Breast Cancer Found.

Förebyggande
Länk Beskrivning
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Hälsokostrådet är samarbetsorganet för
hälsokostbranchen i Sverige
Fysisk aktivitet minskar risken att dö i bröstcancer

Lymfödem
Länk Beskrivning
Svenska Ödem Förbundets hemsidor om lymfödem
Lymfs patientförening för lymfödempatienter i Stockholm med information om behandling i Stockholm.
Olivia Rehabilitering
Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg som har rehabilitering för cancerpatienter. Specialiserade på lymfödembehandling. Avtal med SLL
Bräcke Diakoni Rehabcenter Sfären. Specialiserade på lymfödembehandling. Fr.o.m. april 2011 även onkologisk rehabilitering. Avtal med SLL
Kirsten Törsleff en dansk sjukgymnast som specialiserat sig på ärrbehandling efter bröstcanceroperation. Här finns bl.a. hennes egenbehandlingsprogram med bilder att hämta.
Kost och cancer
Länk Beskrivning
Mat och cancer – vad ökar och vad minskar risken. En skrift framtagen av DRF (Dietesternas Riksförbund)
Mat och cancer – bra mat efter cancerbehandling
Kost – det råder meningsskiljaktigheter om hur kosten påverkar cancern utveckling
Kost och naturläkemedel – läs artiklar om ämnet i Amazonabladet.

Hår,  hudvård, proteser och hjälpmedel
Länk Beskrivning
ABonnet. Hättor med isydda hårdelar. Huvudbonader, scarves och sjalar
Alopeciförbundet i Sverige med många goda råd om hårlöshet
Amoena provar ut proteser och säljer underkläder och badkläder för oss som är bröstopererade.
Benitas Perukmakeri och Hårstudio
Bigsi huvudbonader – lätta att ta på – sköna att bära.
Information från SLL om bröstproteser
Info från SLL om peruker och hårersättning
Camp Scandinavia har bröstproteser i sitt sortiment
Perukmakare Carl M. Lundhs hemsida
Dignitana AB Kylbehandling av hår och naglar
Eva Melke provar ut proteser och säljer underkläder och badkläder för oss som är bröstopererade.
Fair with hair lace wigs peruker i äkta hår som kan klistras fast på huvudet
Ingalills Perukmakeri
KAgarp textil och design. Snygga, funktionella och prisvärda huvudbonader. Avtal med Stockholms Läns Landsting gällande huvudbonad med hårdel.
Look Good Feel Better. Hudvårds– och makeupkurser för kvinnor med cancer.
Mediband Rehab Butiken. Ny protesutprovare fr.o.m. 1/10 2008.
Nordicare proteser och underkläder för bröstopererade.
Ett amerikansk företag där man kan beställa peruker till förmånliga priser. Inga bidrag från lanstingen om man beställer peruk från andra ställen än där de har avtal.

Rehabilitering avtal med SLL – remiss krävs
Länk Beskrivning
Furuhöjden Täby
Mälargården Rehab Center Sigtuna. Även lymfödemrehabilitering.
Mösseberg rehabcenter i Falköping. Även lymfödemrehabilitering.
Olivia Rehabilitering i Danderyd. Även lymfödemrehabilitering.
Bräcke Diakoni Rehabcenter Sfären i Solna. Även lymfödemrehabilitering.
Vidarkliniken antroposofisk rehabilitering i Järna för cancerpatienter.

Övrig rehabilitering
Länk Beskrivning
Att återfå balans och livsglädje
Livslustfonden Cancer erbjuder bidrag till
rehabilitering på livslustgrupperna Ljungskile, tidigare Brännö.
Masesgården spridd bröstcancer
Masesgården Mitt i Livet
MOW Hälsa
Sigtunastiftelsen retreat mat och yoga
Sigtunastiftelsen retreat spridd bröstcancer
Grön rehabilitering Rosendal
Komplementär medicin
Länk Beskrivning
Sammanfattning av seminariedag ”Perspektiv på Cancer”.
Förteckning över läkare med komplementärmedicinsk /alternativmedicinsk  inriktning uppdelat per landsting.
Arkadiakliniken kombinerar komplementärmedicinska metoder med traditionell medicinsk behandling. Deras filosofi är att se helheten av människan och sätta igång kroppens självläkande förmåga. Kliniken finns i Tyskland
CAM-cancer publicerar material inom komplementär medicin för cancerbehandling
ESHO europeisk sajt om hypertermibehandling
Living Food Global Center ett företag som bedriver kurser  i livsstilen Living Food enligt Dr Ann Wigmores principer
Komplementär och alternativ medicin vid cancer.
En broschyr utgiven av Regionalt Cancercentrum.
Narrator AB. Företaget har bl.a. skrivit boken ”Finn dina vägar till bättre hälsa”. Här finns mycket information om olika typer av komplementära behandlingar. Under hälsoinfo finns mycket information om cancer.

Fonder där man kan söka bidrag för
rehabilitering eller komplementär behandling
Länk Beskrivning
Cancerhjälpen
Cancer- och allergifonden
Sveriges Cancersjukas Riksförbund
Cancer och Rehabfonden
CURO – Riksföreningen för cancersjuka  där man kan söka bidrag för t.ex. rehabilitering

Läkemedelsbolag med intressant
information om bröstcancer
Länk Beskrivning
Läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb AB
Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm
Läkemedelbolaget Pfizer hemsida för spridd  bröstcancer

Allmänna medicinska länkar
Länk Beskrivning
Vården.se information om olika vårdgivare för att t.ex. hitta en sjukgymnast i närheten av din bostad.
Rapportera själv biverkningar av läkemedel och naturläkemedel direkt till Läkemedelsverket
Nationella rådet för palliativ vård.

ICE-nummer (In Case of Emergency) i mobiltelefonen!  Detta för att räddningspersonal – om olyckan skulle vara framme – ska kunna kontakta närmaste anhörig till en okontaktbar skadad person – genom att hitta ICE-nummer i vederbörandes mobiltelefon. Läs mer i denna artikel på SOS Alarmerings sajt.

Väntetider inom vården
Netdoktor. Hälsoportal med information om olika sjukdomar
Apoteket. Produkter, goda råd, frågelåda, apoteks öppettider, resa med läkemedel, forskningsrön mm
Dagens Medicin. En medicinsk tidskrift
FASS. Uppslagsbok om alla mediciner. Titta in i kroppen – animeringar under rubrik Läkarboken
Sjukvårdsrådgivningen. Landstingen och Apoteket AB i samverkan. Innehåller lättläst, begriplig hälsoinformation med bl.a. uppslagsverk över kroppens funktioner och en svarsbank med över 2000 frågor och svar, läkemedel, egenvård, mm
Stockholms läkemedelskommittéers nättjänst. Info om producentobunden läkemedelsinformation, nyhetstjänst om läkemedel, behandlingsriktlinjer och länkar
Läkemedelsverkets hemsida under ”Läkemedel A-Ö” ges en sammanfattning om olika läkemedels egenskaper, biverkningar, resultat av kliniska studier mm
Onkologi i Sverige. Tidskrift för svensk cancervård.
PUBMED är en medicinsk faktadatabas i USA.
Nymedicin. Nyheter inom hälsa, medicin, forskning och läkemedel för sjukvården. Sök på bröstcancer.
Nationella hjälplinjen. Vänder sig till dig som befinner sig i en svår livssituation. Ring om du behöver tala om svåra relationsproblem, psykisk ohälsa, sociala svårigheter, dödsfall, självmordstankar, ångest, eller dylikt.
SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering. Utvärderar sjukvårdens metoder
Patientförsäkringen om du skadas inom vården

Samverkan för att förbättra vården för kvinnor med bröstcancer i Stockholm
Länk Beskrivning
Funktionsrätt Stockholm.
Politisk organisation i Stockholms läns landsting
Beställarorganisationen i Stockholms läns landsting

Utländska länkar om bröstcancer
Länk Beskrivning
Breastcancerorg är en amerikansk sajt med mycket information om bröstcancer. Bl.a. kan man delta i onlinekonferenser på nätet. Bäst information får du om du anmäler dig till deras E-postlista.
Are you dense. En sajt som handlar om täta bröst

 

Denna sida uppdaterades senast: 2018-12-31