Kurs Stödpersonutbildning

Vill du bli stödperson hos BCF Amazona?

dreamstime_l_32232898

Stödpersonutbildning den 23 – 26 augusti 2018
på Villa Långbers i Leksand

Den 23 augusti startar en ny stödpersonutbildning för max 12 deltagare.
Stödpersonerna (SP) är kärnan i Amazonas verksamhet och det ursprungliga
skälet till att föreningen bildades. Vi är nu i stort behov av flera stödpersoner
i alla åldrar och gärna även fler unga SP. Vi behöver även personer som är
intresserade av att tjänstgöra på sjukhusen (dagtid).

För att bli stödperson hos oss krävs det att:

  • Det har gått minst två år sedan du själv opererades för bröstcancer
    och att du är symtomfri
  • Du har bearbetat din egen kris och är i god balans.

Uppdraget som SP sker på ideell basis och du har moralisk tystnadsplikt.
Stödpersonen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina
egna erfarenheter som bröstcancerbehandlad. Man visar genom
sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad.

Inför varje termin schemaläggs alla stödpersoner för alla våra olika aktiviteter.
Du förbinder dig efter genomgången utbildning att tjänstgöra vid minst två
aktiviteter per termin hos BCF Amazona och du ska även tjänstgöra vid två
tillfällen under oktoberkampanjen.

För att delta i utbildningen ska du fylla i ett frågeformulär som ligger till grund
för din ansökan. Detta ska vara inskickat senast 15 maj och är en förutsättning för
deltagande vid informationsträffarna nedan. Du hittar formuläret här nedan.

Informationsträffar. Vi träffas i BCF Amazonas lokal tisdagen den 29 maj och
torsdagen den 31 maj mellan kl. 18 och 21. Sedvanlig anmälan via hemsidan nedan.
För att bli antagen ska du delta i ett av våra informationsmöten om utbildningen.
Under dessa informationsträffar berättar vi mer om utbildningen och ni får inför
gruppen berätta om varför just ni önskar bli stödpersoner. Vi räknar med att träffa
ett 30-tal personer för att sedan välja ut 12 personer som får gå själva utbildningen.

Grundutbildningen sker i internatform och inkluderar fyra utbildningsdagar.
Utbildningen är förlagd till Villa Långbers i Tällberg. Utbildningen består i
huvudsak av följande områden:

  • Introduktion och egna upplevelser
  • Samtalsmetodik och rollspel
  • Stödpersonverksamheten hos Amazona
  • Medicinsk information om bröstcancer
  • Information om BCF Amazonas arbetssätt
  • Hur du arbetar som SP hos oss

Utbildningen sker torsdag – söndag 23 – 26 augusti 2018 på Villa Långbers i
Tällberg. Studiebesök och möjlighet att använda faciliteter på Masesgården
kommer att ingå i kursen. En återträff sker hos BCF Amazona under hösten
2018. Utbildningen bekostas av Bröstcancerförbundet och BCF Amazona.
Deltagande är obligatoriskt alla fyra kursdagarna. Du övernattar på hotellet
i enkelrum.

Intresseanmälan kan även göras per mail till info@amazona.se. Alla som anmäler
intresse fyller i en ansökan och får vid våra informationsmöten mer information om
SP-rollen. Mer information och anmälan till informationsträff. OBS att din ansökan
ska vara ifylld och inskickad till BCF Amazona innan informationsträffen.
Ansökningsformuläret och mer information om SP-utbildningen hittar du på samma sida.

 Stödpersonutbildning Villa Långbers 23-26 augusti 2018
Tid    Torsdag 23 – söndag 26 augusti. Gemensam avfärd från Stockholm den 23/8 kl. 09.00 och hemkomst den 26/8 kl. 18.00.
Plats Villa Långbers Leksand. Vi åker gemensamt i bilar upp till Leksand.
Ledare Carolina Welin, Carin Tegefeldt, Barbro Persson och Maria Wiklund Karlsson
Ansökan Anmälan registreras i turordning och ska kompletteras med ansökningsblanketten nedan. Sista anmälningsdatum 15 maj 2018.

Ansökningsforumlär som worddok finns här.

Ansökningsforumlär som PDF finns här. 

Spara ner dokumentet i din dator och fyll i och skicka in till info@amazona.se

Anmälan den 29 maj kl. 18-21

den 31 maj kl. 18-21

Finansiering Kursen finansieras med stöd från Bröstcancerförbundet.
Mer info Ytterligare information om BCF Amazonas stödpersonutbildning finns här. 
Besked om vilka som blir antagna Senast den 15 juni ger vi besked till samtliga som har sökt utbildningen och  meddelar vilka som blir antagna till kursen.

Denna sida uppdaterades senast: 2018-03-30