KS bjuder till en informationsträff om endokrin behandling

Välkommen till informationsträff om endokrin
behandling* vid bröstcancer
*Tamoxifen, Letrozol, Anastrozole, Exemestan, Zoladex

Torsdag den 11/4 kl 17.00-19.00

Plats: NKS, Clarence Craafoord, A5:04

Anmälan behövs ej.

Medverkande:

Elisabet Lidbrink (onkolog)

Christina Linder Stragliotto (PFC, onkolog)

Eva Hamberg (kontaktsjuksköterska)

Julia Engström Sid (omvårdnadschef)

Amazona representanter