Komplementär medicin

Under denna rubrik har vi valt att redovisa några olika typer av kompletterande medicin som flera av våra medsystrar använder sig av.

Vi vill bestämt påpeka att vi aldrig rekommenderar någon att avstå från den traditionella skolmedicinska behandlingen.

Vi verkar för att det är varje enskild patient som gör valet av vilken behandling man önskar. Viktigt att alltid informera sin behandlande läkare om man använder sig av någon komplementär behandlingsform. Det kan hända att denna är olämplig tillsammans med den behandling som sjukvården erbjuder.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02