Kompletterande behandlingar

Vissa som drabbas av bröstcancer väljer att även ta kompletterande behandlingar i kombination med den behandling som ges på sjukhuset. Vi ser att detta integrerade synsätt blir alltmer vanligt bland bröstcancerpatienter.

Ta bort det som är sjukt och stärk det friska. Det behandlingsprogram som vi bröstcancerdrabbade genomgår har sitt ursprung i den västerländska medicinen som tar hand om och tar bort det som är sjukt. Sedan finns det synsätt som menar att vi även ska stärka det friska hos människan och se till dig som individ. Detta synsätt är ofta kopplat till österländsk medicin som Ayurveda, Traditionell Kinesisk Medicin och även Antroposofisk medicin har detta holistiska synsätt.

Så ”enkla” saker som kost, motion och avslappning är viktiga aspekter. Tankar och känslor behöver bearbetas. Själen ska få plats, våra mentala krafter tillvaratas och expandera för att öka livskraften enligt ett holistiskt synsätt.

Komplementär Medicin, KAM. Det finns ca 200 olika KAM-terapier i Sverige. Terapierna skiljer sig mycket från varandra, både i teori, utförande och i vetenskaplig bevisgrund. Några av de mest kända är akupunktur, bild- och rörelseterapi, homeopati, kiropraktik, massage, meditation, naprapati, naturläkemedel, qigong, yoga, shiatsu m fl. Sedan finns det andnings- och kroppsterapi, bioresonans, mikrobiologisk terapi, dendritcellsvaccination, energibehandlingar, hypertermi, irisdiagnostik, magnetterapi, psykoonkologi, vitaminhögdosering, m.fl.

För cancerpatienter är de mest använda: enzymterapi, psykoonkologi, hypertermi, mikrobiologisk terapi, mistelterapi, sport samt vitamin- och spårämnesersättning.

Inget alternativ till din behandling vid sjukhuset! Vi vill understryka att dessa behandlingar och metoder är ett komplement till din behandling. De kan inte på något sätt ersätta den sjukvård du erbjuds vid sjukhusen.

Läs mer om integrerad medicin. Det finns många utövare och behandlingarnas bevisgrund och verkan är olika och omdebatterad. Sätt dig in i de olika behandlingarna själv och känn vad som är rätt för dig.

Prosana är en tidskrift med informativa vetenskapliga artiklar och inspiration till egenvård utgiven av Hälsokostrådet. Prosana bevakar den viktiga egenvården ur ett helhetsperspektiv med de senaste forskningsrönen inom komplementär-medicin och skolmedicin. De arrangerar även seminarium i Stockholm. Du kan beställa den på halsokostradet.se

Genom sajten nymedicin.com kan du hålla dig uppdaterad med vad som händer kring Integrerad medicin.

Du kan hitta mer information från RCC här:

Om du kan tyska finns mycket information att söka om integrativ medicin på Internet. Tidningen Integrative Onkologie användes mycket tidigare.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona, Integrative Onkologie samt Andens anatomi av Fil dr Caroline Myss.

Denna sida uppdaterades senast: 2020-08-11