Komplementär och alternativ medicin

I samband med din cancerbehandling ställs du och dina närmaste inför många frågor och val. Kanske funderar du över vad du själv kan göra som komplement till de konventionella behandlingarna (de som erbjuds inom den vanliga hälso- och sjukvården). Första steget är att skaffa dig mer kunskap. Du hittar en mängd information om Komplementär och Alternativ Medicin (KAM) och cancer på olika håll.

Men Hök Nordberg, Johannahur ska informationen värderas? Johanna Hök Nordberg kommer att hjälpa oss att reda ut vad begreppet KAM står för och hur man på Cancercentrum Stockholm Gotland resonerar kring KAM. Johanna Hök Norberg är leg Apotekare, Med Dr och en av två processledare för integrativ cancervård vid Cancercentrum Stockholm Gotland. Hon är också lärare och forskare vid Karolinska Institutet.
Mer information finns på:
https//www.cancercentrum. se/global assets/cancerdiagnoser/brost/stockholm-gotland/om-du-funderar-pa-kom-plemen-tar-och-alterna-tiv-medicin.pdf
Processen integrativ cancer vård vid Cancercentrum Stockholm Gotland har
som mål att:

• Bidra till ökad kunskap kring s k komplementär och alternativa metoder utifrån patienters och professionens behov
• Bidra till en kunskapsbaserad och informerad dialog mellan patienter och professionen samt inom professionen främja utveckling och utvärdering av en integrativ cancervård.

Tid Tisdag 14 november 2023, 18.00 – 20.00
Plats BCF Amazona, Digitalt möte Zoom
Ledare Johanna Hök Norberg, leg Apotekare, Med Dr och en av två processledare för integrativ cancervård vid Cancercentrum Stockholm Gotland, lärare och forskare vid Karolinska Institutet.
Anmälan  

Denna sida uppdaterades senast: 2023-06-27