Kirurgi bröstcancer

Följande förbättringsbehov finns inom kirurgi:

  • Patienter ska träffa ”sin” kirurg för information i god tid före ingreppet. Läkarkontinuiteten viktig
  • Patientens fria val av operationsmetod – kräver god skriftlig information
  • Tårtbit ej acceptabelt namn – partiell mastektomi är korrekt beteckning
  • Bättre samordning kirurgi – onkologi
  • Direktrekonstruktion ska kunna erbjudas i högre utsträckning, där det är möjligt/lämpligt att utföra
  • Kirurgen ska ej uttala sig om onkologisk behandling
  • Korta väntetider för profylaktiska operationer vid ärftlig bröstcancer.  Ej åldersberoende

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02