Karma studien

Läkemedlet tamoxifen minskar risken att insjukna i bröstcancer och förebygger återfall, men biverkningarna gör att många kvinnor avbryter behandlingen. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet funnit att en betydligt lägre dos än den vedertagna verkar ha god effekt med mindre biverkningar hos kvinnor som ännu inte genomgått klimakteriet. Studien som publicerats i Journal of Clinical Oncology kan få stor betydelse för behandlingen av bröstcancer.
Anti-hormon-preparatet tamoxifen har använts i 40 år för att minska risken för återfall hos kvinnor som behandlats för hormonrelaterad bröstcancer.Hall, Per - AT5I9828

Det är också godkänt för före- byggande insatser vid ärftligt förhöjd risk för bröstcancer. Kvinnor med det som kallas täta bröst, alltså bröst med mycket körtelvävnad och lite fett, löper fyra till sex gånger högre risk att drabbas av bröstcancer. Risken för återfall är också högre hos de som en gång drabbats. Täta bröst framstår som vita på mammografibilden, precis som tumörer som därför blir svåra att upptäcka. Tamoxifen minskar den så kallade mammografiska tätheten i bröstet.

 Tid  Tisdag 15 september 2021, 18.00 – 21.00
 Plats  BCF Amazona, Digitalt möte
 Föreläsare  Per Hall, överläkare och professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, ansvarig för Karma- och Karisma -studien sedan 2010
Anmälan  

Denna sida uppdaterades senast: 2021-08-19