Jämför inte din behandling med andra

Jämför inte din cancer eller din behandling med andra! Allt du läser och hör är generell information. Vår ålder, kropp och tumör är alla helt unika och det är flera olika parametrar som avgör vilken behandling just du ska få: tumörstorlek/antal, din ålder, hur snabbväxande cellerna är, om det finns spridning i lymfsystemet, om tumören är hormonkänslig och om du har cancer i släkten. Det är också av betydelse om du har genomgått klimakteriet eller inte.

Helt beroende på vem du är och hur tumören beter sig, kommer din operation och efterbehandling att vara i anpassad för dig.

Ställ gärna frågor! Ta reda på så mycket du kan om just din tumör och ställ frågor till din läkare. Hör du något du undrar över, ta upp det med din läkare eller din kontaktsjuksköterska så att du får besked om vad som gäller för just dig. Om du tycker att något inte stämmer, utnyttja gärna din rättighet till att rådgöra med en annan läkare (second opinion).

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona samt cancer.nu

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07