Informationsmaterial

Under detta avsnitt har vi samlat de underlag som vi använder oss av som informationsmaterial i vår förening. Här kan du hitta följande information:

  • Amazonabladet, som är vår tidning som ges ut med 4 nummer per år
  • Broschyrer – en förteckning över vilka olika broschyrer som finns på vårt kansli
  • Rosa Bandet, kort om historien bakom Rosa Bandet och vad vi gör i samband med kampanjen.
  • Nationell bröstcancerdag den 1/10
  • Förfrågningar från forskare och studenter
  • Förfrågningar från journalister
  • Rapporter kring bröstcancer m.m. som  inte får plats i Amazonabladet. Publiceras på nätet i samband med utgivningen av Amazonabladet.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2020-12-16