Informationsfilmer

dreamstime_xs_93238907
Foto 93238907 © Romolo Tavani | Dreamstime.com

Här har vi samlat informationsfilmer från olika producenter som vi tycker är informativa och bra. För att se en film så klicka bara på de rosa rubriklänkarna för respektive film.

 

Bröstcancerbehandlingar

dreamstime_xs_113281118
Foto 113281118 © Designer491 | Dreamstime.com

Behandling med Aromatashämmare (filmen är 1:54 min lång)

Onkolog Erika Isaksson Friman vid Capio St. Görans sjukhus berättar om behandling med läkemedlen Letrozol, Anastrozol och Exemestan.

Endokrin behandling (filmen är drygt 29 min lång)

Amazonas Verksamhetschef Izabela Grape intervjuar Erika Isaksson Friman som är Onkolog och sektionschef på Capio St Görans sjukhus. De talar under intervjun bland annat om alla de biverkningar som man kan få av behandlingen.

Endokrina läkemedel (filmen är 9:07 min lång)

Onkolog Erika Eriksson Friman på Capio St. Görans sjukhus visar och förklarar kring de olika endokrina läkemedel som finns och hur de verkar.

Andningsstyrd strålbehandling  (filmen är 3:06 lång)

Information om andningsstyrd strålning producerad av Cancerfonden.

För dig som skall genomgå strålbehandling (filmen är 3:42 lång)

Information om strålbehandling producerad av Cancerfonden.

Strålbehandling vid bröstcancer (filmen är 2:50 min lång)

Översiktlig information från Capio St. Görans sjukhus om hur strålbehandling vid bröstcancer går till

Strålbehandling vid Bröstcancer (filmen är 3:28 lång)

Information om strålbehandling från RCC

Taximofen (filmen är 2:26 min lång)

Taximofen är en läkemedelsbehandling för de bröstcancersorter som är känsliga för östrogen. Här berättar Onkolog Erika Isaksson Friman vid Capio St. Görans sjukhus om läkemedlet.

Bröstrekonstruktion (filmen är 9:17 min lång)

I den här filmen från Capio St. Görans sjukhus så ges information och förklaringar för dig som står inför ett eventuellt val av att göra en bröstrekonstruktion. För- och nackdelar samt olika metoder och tekniker gås igenom i filmen.

Sårvård efter bröstcancerkirurgi (filmen är 2:19 min lång)

I den här informationsfilmen så går man igenom vad som är viktigt att veta efter att du gjort en bröstcancerkirurgi. Filmen är producerad av Capio. St Görans sjukhus

 

Rehabilitering under och efter cancer

dreamstime_xs_149774152
Foto 149774152 © Luis Baneres | Dreamstime.com


Nedanstående filmer är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och publicerade på 1177/ Västra götalandsregionen. 

 

Sexuell hälsa och rehabilitering (6 olika filmer som är ca 2-4 min länga vardera)

Din sexualitet kan påverkas av cancersjukdom och behandling. I några korta filmer får du veta mer om hur cancersjukdom och behandling kan påverka din sexualitet. Du får också tips och råd kring vad du kan göra för att öka din sexuella hälsa.

Smärta vid cancer (filmen är 6:13 min lång)

Cancer påverkar ditt smärtsystem på olika sätt. I filmen får du veta mer om smärta i samband med cancersjukdom och tips på olika metoder för att hantera smärta.

Psykologiska utmaningar (2 filmer på 3-4 min vardera)

Många upplever stress, oro och ibland ångest under och efter cancerbehandling. I dessa två filmer får du veta mer om de psykiska påfrestningar som du kan möta under och efter cancerbehandlingen.

Cancerrelaterad trötthet – Fatigue (2 filmer på 4-7 min vardera)

Vid cancer kan du drabbas av en särskild form av trötthet, så kallad Fatigue. I dessa två filmer får du veta mer om Fatigue och får råd om hur du kan göra för att hantera tröttheten.

 

 

Denna sida uppdaterades senast: 2024-07-10