Individualiserad bröstcancerbehandling – precisionsmedicin

MTH1 hämmare- från idé till kliniska studier

Ulrika Warpman Berglund och hennes forskargrupp arbetar med att få fram en helt ny typ av anticancerbehandling.
Många cancrar har höga nivåer av DNA-skador och oxidativ stress. Tack vare olika DNA-reparationssystem som är aktiverade i cancercellen kan cancercellen överleva de skyddsmekanismerUlrika Berglund som normalt skulle ha dödat av den skadade cellen. Ett sådant överaktiverat system involverar proteinet MTH1. Genom att hämma MTH1 har de visat att cancercellerna dör. De friska cellerna är mindre beroende av MTH1 och blir därför mindre påverkade vid MTH1-hämning. På Karolinska Institutet har man utvecklat denna idé och tagit fram en läkemedelskandidat, Karonudib, som hämmar MTH1. Karonudib undersöks för närvarande i två pågående kliniska fas 1-studier i patienter med avancerade solida cancrar eller blodcancrar. Målet med de kliniska fas 1-studierna är att i första hand förstå hur patienter tolererar Karonudib och hitta rätt dosering och doseringschema inför kliniska fas 2-studier där effekten av läkemedelskandidaten kommer studeras. MTH1 hämmare är en helt ny typ av cancerbehandling med potential att ha ganska bred anti-cancereffekt och mildare biverkningar än cytostatika.

Tid Onsdag 10 november 2021 kl. 18.00 – 20.00
Plats BCF Amazona, Digital föreläsning
Föreläsare Ulrika Warpman Berglund, PhD Farmakologi, VD Oxcia AB, ställföreträdande forskningsgruppchef
Anmälan

 

Denna sida uppdaterades senast: 2021-07-07