Immunterapi

Immunterapi bröstcancer
Inom bröstcancer har användandet av immunterapi börjat användas inom den kliniska cancervården.

Flera kliniska studier tyder på att immunterapi har potential att förbättra de kliniska resultaten för patienter med bröstcancer.

Sammantaget har immunterapi flera viktiga fördelar jämfört med konventionell kemoterapeutisk och riktade behandlingar riktade mot själva tumören.

Först, immunterapi resulterar i allmänhet i färre biverkningar, gör att det kan administreras under längre tidsperioder och/eller i kombination med andra medel utan tillsatt toxicitet. Patienter kan också vara mindre benägna att utveckla resistens mot immunterapi på grund av immunsystemets förmåga att rikta flera cancerantigener samtidigt, och anpassa sig till förändrade cancerceller.

På följande länk kan man se alla kliniska prövningar som pågår internationellt inom bröstcancer.

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07