Hur föreningen påverkar vården

Föreningen har möjlighet att framföra förslag och synpunkter genom direktkontakter med berörda parter. Nedanstående möjligheter finns.

  • Lobbyverksamheten gentemot politiker inom Region Stockholm
  • Direktkontakter med Försäkringskassans tjänstemän
  • Funktionsrätt i Sverige där BCF Amazona är medlem
  • Patient- och närståenderåd vid Regionalt Cancercentrum där samtliga cancerföreningar är representerade liksom Lymfödemförbundet
  • Regelbundna möten med processledarna för bröstcancer inom RCC Stockholm-Gotland
  • VårdProgramgruppen för bröstcancer Stockholm – Gotland
  • Patient och närståenderåd i olika former vid de tre bröstcancerenheterna.
  • Ledningsgrupper vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
  • Forskningsrådet där representanter från de tre bröstcancerenheterna diskuterar pågående kliniska studier, och där BCF Amazonas representanter kan bidra med rekrytering av deltagare
  • Tillfälliga arbetsgrupper för avgränsade frågor där patientens perspektiv är väsentligt

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02