Hur går utredningen till?

Gör alltid en trestegsundersökning av alla knölar och förändringar! Oavsett om du har observerat en knöl eller förändring av ditt bröst själv eller om något har upptäckts på hälsomammografi, skall alltid en utredning med tre moment göras, sk trippeldiagnostik, för att läkaren skall kunna ställa en riktigt säker diagnos:

I. Klinisk undersökning – Först och främst skall du göra en klinisk undersökning, en sk palpation då läkaren känner igenom dina bröst och lymfsystemet i armhålan och runt halsen.

II. Mammografi – bröstet placeras mellan två plattor när det röntgas. Strålningen är svag och ofarlig. Det kan kännas obekvämt när bröstet fixeras men undersökningen är fort över. Mammografin hjälper läkaren att upptäcka eller studera även mycket små tumörer.

Ev. ultraljud – beroende på knölens karaktär avgör läkaren om det behövs ett ultraljud eller inte. Med hjälp av ljudvågor får läkaren upp en bild av bröstets insida på en tv-skärm. Det hjälper henne/honom att särskilja solida tumörer från cystor fyllda med vätska. Ljudvågorna är ofarliga och undersökningen helt smärtfri. 

Täta bröst – det är din rättighet att få besked om hur pass bra mammografi passar just dig. En bröstcancer i ett tätt bröst är avsevärt mycket svårare att upptäcka. Tyvärr har våra sjukhus i Stockholm ännu efter 20 år inte kommit fram till någon konsensus om hur täta bröst ska behandlas. Därför är det extra viktigt att du som patient själv äger den informationen så att du kan begära nödvändiga kompletterande undersökningar. För mer information om täta bröst klicka här.

III. Cytologi – ett litet, enkelt cellprov från den misstänkta tumören. Provet undersöks under mikroskop. Undersökningen kallas för en biopsi. Ibland kan läkaren behöva använda en grövre nål. Undersökningen görs då med lokalbedövning.

 BCF Amazona anser det rimligt att du kan få provsvaret max sju dagar efter att alla moment i utredningen är klara. Svaret brukar ges vid ett personligt besök på Bröstmottagningen. 

Andra undersökningar. I vissa fall gör man flera undersökningar för att säkerställa att ingen spridning skett till andra organ. Några exempel är röntgen av lungorna, isotopundersökningar av skelettet och datortomografi eller ultraljud av levern. De här undersökningarna behöver inte innebära att läkaren misstänker spridd cancer. De kan också göras rutinmässigt eller för att följa upp resultatet av en ny behandling.

För att veta mer vad som gäller för mammografi i Region Stockholms kan du klicka här.

Läs mer om datortomografi här: Datortomografi och magnetkameraundersökning här: Magnetundersökning

Operera bort ofarliga cystor. En knöl som inte är cancerogen, s k. cysta, fibroadenom (bindvävsknutor) eller lipom (fettknölar) rekommenderas ofta att opereras bort trots att den i dagsläget är ofarlig t.ex. tar vissa bröstcentra bort alla knölar i bröstet på kvinnor över 40 år. Rådgör med din läkare vad som är bäst i just ditt fall. Om du känt något i ditt bröst, nöj dig inte med besked om att det inte är något. Först när knutan är uttagen kan man med full säkerhet ställa rätt diagnos.

”Second opinion”. När man går igenom utredningar och står inför beslut om behandlingar, kan det komma situationer då du känner dig osäker och rådvill, även om en läkare finns till hands för dig. Vi vill påminna dig om din rätt till ”second-opinion”, dvs. din möjlighet att rådfråga även en annan läkare.

Källa: BCF Amazona, Vårdprogrammet, cancer.nu 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07