Hjärtproblem vid bröstcancerbehandlingar

Modern onkologisk behandling har förbättrat prognosen vid olika cancerdiagnoser, men kardiovaskulära biverkningar är relativt vanliga. Cancerbehandling i kombination med obehandlade Elhamkardiovaskulära riskfaktorer kan leda till hjärtsjukdom hos en patient som har botats från sin cancer. Överdriven försiktighet för hjärtats skull kan leda till att patienten undan-hålls potentiellt livräddande onkologisk behandling. Hittills saknas det dock en validerad modell för att bättre identifiera den grupp av patienter som löper ökad risk för utveckling av sena komplikationer som t.ex. hjärtkärlsjukdom efter en bröstcancerbehandling. En sådan validerad modell kan förutsäga risken för framtida hjärtkärlsjukdomar och på så sätt kan kvinnor som har en ökad risk erbjudas preventiva åtgärder, ett eventuellt byte till en annan onkologisk behandling alternativt en mer regelbunden kontroll avseende hjärtat.

Tid

Onsdag 6 april 2022 kl 18.00-20.00

Plats    BCF Amazona, Digital föreläsning
Föreläsare Elham Hedayati, överläkare Med dr Bröstcentrum, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhus & Institutionen för onkologi- patologi, Karolinska Institutet
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2022-01-07