Här kan du söka bidrag

Om du inte beviljas rehabilitering genom landstinget eller om du du har behov av mer insatser än vad landstinget erbjuder kan du själv söka bidrag för detta. Du kanske föredrar en mer friskvårdande rehabilitering? Du kan söka bidrag hos någon av nedanstående fonder.

Dessa är de mest använda fonderna som ger bidrag till privatpersoner. De flesta gör dock en inkomstprövning innan bidrag beviljas. Läs mer på deras hemsidor.

Cancerhjälpen
Sandhamnsgatan 62, 115 60 Stockholm
Tel: 08- 612 42 42
Facebook: @cancerhjalpen
E-post: info@cancerhjalpen.se
Hemsida: www.cancerhjalpen.se 

Cancer- och allergifonden, Insamlingsstiftelsen
Tomtebogatan 39
113 38 Stockholm
Tel: 08-34 59 90
E-post: info@cancerochallergifonden.se
Hemsida: cancerochallergifonden.se

CancerRehabFonden
Eriksbergsgatan 10A, Box 56047, 114 30 Stockholm
Tel: 08-522 001 00
Fax: 08-522 00110
E-post: info@cancerrehabfonden.se
Hemsida: www.cancerrehabfonden.se

CURO, Riksföreningen för cancersjuka
Sveavägen 91, 113 50 Stockholm
Tel: 08-720 30 81
Fax: 08-720 30 82
E-post: info@curo.nu
Hemsida: curo.nu

Fredrika-Bremer-Förbundets förvaltade stiftelser
Tfn: 08-644 32 60
E-post: info@fredrikabremer.se
Hemsida: www.fredrikabremer.se

FVO (Föreningen för Välgörenhetens ordnande)
Köpmang. 15
11131 STOCKHOLM

Tel: 08-200340
Hemsida: www.foreningenfvo.se

Sveriges Cancersjukas Riksförbund
Box 7107
170 07  SOLNA
Besöksadress: Barksväg 14 Solna
Hemsida: www.cancersjukasriks.se
E-post: info@cancersjukasriks.se
Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2020-04-17