Generella förbättringsbehov

Generella förbättringsbehov

 • Tydlig definition av vad som ska ingå i bröstcancervården.
 • Organisatorisk anpassning efter vårdkedjan.
 • Patientens fria val – kräver bra skriftlig patientinformation.
 • Tydligt uppdrag för kontaktsjuksköterskan som ska följa patienten genom hela vårdkedjan.
 • Ökade resurser till onkologin inom bröstcancervården.
 • Skriftlig vårdplan med information som är viktig för patienten.
 • Varje patient ska informeras om BCF Amazona.
 • Väntetider – vad är acceptabelt?

Väntetider

 • Kortare väntetider – tydliga och mätbara.
 • Nyckeltal bör redovisas i realtid hos varje bröstmottagning. Gäller ej enbart tid till operation.
 • Viktiga mått ur ett patientperspektiv saknas.
 • Förslag till acceptabla väntetider.

vanettid4

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02