Fysisk aktivitet under och efter behandling

DIGITAL FÖRELÄSNING

Tillsammans med Malin Backman går vi igenom såväl allmänna hälsoeffekter som litet mer specifikt kring rekommendationer om träning under och efter cancer och behandling.Malin
Malin presenterar också resultat från Optitrain studien där kvinnor med bröstcancerdiagnos tränar under sin pågående cytostatikabehandling. Där såg man fantastiska resultat för de som tränade under behandlingen jämfört med kontrollgruppen både med avseende på minskade symtom och bättre fysisk kapacitet.

Tid

Onsdag 9 mars 2022 kl 18.00-20.00

Plats    BCF Amazona, Digital föreläsning
Ledare Malin Backman, Onkologisjuksköterska, Med dr, Omvårdnadsansvarig sjuksköterska PO Bröst- , Endokrina tumörer och sarkom, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhus
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2022-01-07