Framtidens mammografiscreening

Sophia Zackrisson har forskat om mammografi och bröstcancer i mer än 20 år och leder en multidisciplinär forskargrupp som utvecklar och utvärderar nya metoder för förbättrad bröstcancerdiagnostik. Gruppen studerar för närvarande 3D mammografi i screening, artificiell intelligens, förbättrade metoder med MR samt optiska metoder.
2020 blev Sophia utsedd till Årets cancerforskare av Cancerfonden. Hon har skrivit mer än 120 vetenskapliga artiklar, flera bokkapitel och föreläser både nationellt och internationellt.
Sophia är också ordförande i Svensk förening för bröstradiologi och styrelsemedlem i European Society of Breast Imaging.

Tid Tisdag 5 december 2023, kl. 18.00 – 20.00
Plats BCF Amazona, Digital föreläsning Zoom
Föreläsare Sophia Zackrisson är överläkare och professor i radiologi verksam vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2023-08-17