Frågor eller synpunkter

Om du får problem med din peruk eller protes kan du, inom garantitiden, återkomma till din utprovare för ställningstagande om eventuell reklamation.

Du har även möjlighet att få dina peruker reparerade. Reparationskostnader betalas av Regionet till högst 2 000 kronor/år, dock får reparationskostnaden ej överstiga 50 % av den reparerade perukens inköpsvärde.

Vid utprovning av ny protes eller peruk kontaktar du någon av utprovarna. Kontakt med Hjälpmedel Stockholm eller Beställarkontor Vård behövs inte vid normalt bruk/slitage. Beträffande skötsel av peruk och protes hänvisar vi till de skötselråd som medföljer vid inköpet.

Om du har några frågor eller synpunkter hur Region Stockholm har ordnat med försörjningen av peruker och proteser är du välkommen att kontakta:

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Beställarkontor Vård

Källa: BCF Amazona, Alopeciförbundet Sverige (alopeci.se) och Region Stockholm

Denna sida uppdaterades senast: 2022-12-05