Forskning

Föreläsningskväll onsdag 22 november kl. 18.30-21.00

Pågående forskning bröstcancer

Kan blodprov användas för att ge rätt dos av läkemedel? TailorDose® (TD) är ett nytt koncept för individanpassad dosanpassning av cytostatika som ges vid standardbehandlingar mot bröstcancer. TD baseras på ett svenskt patent och forskning på Stockholms universitet samt Karolinska institutet.

I den första studien, TD-I, kunde patienter som hade en avvikande (låg/hög) bildning av läkemedlet cyklofosfamids verksamma komponent identifieras via analys av ett blodprov. I studien TD-II som just startat på Radiumhemmet mäts den aktiva dosen av samtliga läkemedel som ges. I en kommande studie TD-III kommer den givna dosen anpassas så att alla får likvärdig aktiv dos. Dosjustering via mätning bedöms vara både säkrare och effektivare relativt, att som idag, ge cytostatika utifrån patientens kroppsyta.

Kan blodprov användas för att bedöma behandlingens effekt? Med hjälp av en svensk uppfinning DiviTum studeras hur man med enkla blodprover kan bedöma effekten av behandlingen. Vanligen behöver man vänta ca tre månader innan man med bilddiagnostik kan mäta om behandlingen har god effekt. Detta test utvecklas för att ge svar redan efter två till fyra veckor.

Studier på spridd bröstcancer pågår i Lund och på Karolinska Institutet/Radiumhemmet samt med forskare i USA och Europa. Nya studieresultat presenterade vid San Antonio Breast Cancer Symposium 2016 visade att den nya teknologin kan utvärdera effektiviteten av den nya bröstcancermedicinen Ibrance.

Kroppen kan läka själen! IMG_9953

Jill Taube, psykiatriker, arbetar sedan lång tid med fysisk aktivitet och goda levnadsvanor för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Tidigare bland annat i uppdrag för SLL med att implementera metoden FaR, numera i eget företag med expertuppdrag, klinisk förankring och skrivande. Sist men inte minst i verksamheten DansSteget som Jill Taube startat och driver. Här kombineras kunskap om hälsa med lättsam och kravlös dans.

”Det finns stora förbättringsutrymmen när det gäller att använda fysisk aktivitet i vården”, menar Jill Taube. Inte minst för patienter med psykisk ohälsa, oavsett grundorsaken. Att sambandet mellan kropp och psyke underskattas och förbises är hennes andra käpphäst. Hennes föreläsningar är numera aldrig bara prat, utan alltid bjuds det på rörelse i allmänhet och dans i synnerhet.

Välkomna!

Föreläsning
Datum Onsdagen den 22 november 2017
Tid Kl. 18.30 – 21.00
Lokal ABF, Katasalen, Sveavägen 41 i Stockholm
Föreläsare Per Rydberg, forskare Karolinska Institutet

Mattias Bergqvist, Biovica, VP Marketing & Clinical Development

Jill Taube, psykiater, dansinstruktör och expert på lelvnadsvanor. Själ och Kropp AB, DansSteget och Jill Taubes Veranda.

Onkolog från Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Anmälan
Entré Föreläsningen kostar 40:- för medlemmar i BCF Amazona och 150:- för övriga.
Program
Kl. 18.30 Inledning
BCF Amazona
Kl. 18.35 Kan blodprov användas för att ge rätt cytostatika? – Per Rydberg
Kl. 19.05 Kan blodprov användas för att bedöma behandlingens effekt? – Mattias Bergqvist
Kl. 19.40 Paus med frukt och dryck 
Kl. 20.00 Kroppen kan läka själen samt avslutning med lättsam dans – Jill Taube.
Kl. 21.00 Avslutning

Patienter, närstående, sjukvårdspersonal – alla hälsas varmt välkomna!

I samarbete med ABF Stockholm.

Välkomna!

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona 

Denna sida uppdaterades senast: 2017-10-06