Formulär för att bedöma din risk för lymfödem

I formuläret poängsätts olika riskfaktorer för att drabbas av lymfödem och du kan göra en bedömning om hur stor just din risk är. Formuläret används internationellt.

Öppna formuläret här (PDF-fil).

Källa: Svenska Ödem Förbundet

Denna sida uppdaterades senast: 2016-12-23