Förfrågningar från journalister

Vi får många förfrågningar från journalister om vi kan hjälpa till att hitta medverkande till olika typer av reportage och för att medverka i radio och TV. Vi brukar kunna hjälpa till med detta på något av nedanstående sätt:

  • Genom annonsering på hemsidan och/eller Facebooksidan
  • Genom utskick till våra medlemmar
  • Genom annonser i vår tidning Amazonabladet
  • Genom kontakter med våra medlemmar vid olika sammankomster

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2019-04-12