Förfrågningar från forskare och studenter

Vi får många förfrågningar från forskare om vi kan hjälpa till att hitta medverkande till olika typer av forskningsstudier. Vi brukar kunna hjälpa till med detta på något av nedanstående sätt:

  • Genom utskick till våra medlemmar
  • Genom annonsering på hemsidan och/eller Facebooksidan
  • Genom annonser i vår tidning Amazonabladet
  • Genom kontakter med våra medlemmar vid olika sammankomster

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02