Förfrågningar från forskare

Vi får många förfrågningar från forskare om vi kan hjälpa till att hitta medverkande till olika typer av forskningsstudier. Vi brukar kunna hjälpa till med detta på något av nedanstående sätt:

  • Genom utskick till våra medlemmar
  • Genom annonsering på hemsidan och/eller Facebooksidan
  • Genom annonser i vår tidning Amazonabladet
  • Genom kontakter med våra medlemmar vid olika sammankomster

Vi tar  ut en avgift för att göra detta arbete.  Avgiften varierar beroende på vilken arbetsinsats från oss som krävs.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2019-06-11