Förebyggande

I de flesta fall går det inte att peka på en direkt orsak till cancern, mer än vanligt åldrande. Andra saker som tros vara en bidragande orsak till bröstcancer är ärftlighet, rökning, dålig kost, högt alkoholintag, hög produktion av östrogen eller om du utsätts för radioaktiv strålning under lång tid. Det finns forskning som visar att fullgångna graviditeter har en skyddande effekt. Speciellt kvinnor som får barn tidigt och ammar löper ofta mindre risk att få bröstcancer.

Många av oss som fått bröstcancer känner inte igen oss i någon av riskgrupperna. Cancer är ett komplext samspel mellan livsstilsfaktorer, gener, personlig känslighet och miljö. Ett samspel mellan det fysiska och det psykiska.

Det finns idag inget sätt att garanterat förebygga bröstcancer. Det är inte ens alla riskfaktorer som går att göra något åt, men det är självfallet inte fel om du skänker dina vanor en tanke. Motion är viktigt och att sköta sin friskvård – sin egenvård – är bra för många typer av sjukdomar och ökar din hälsa och välbefinnande, men det går aldrig att skuldbelägga sig om man skulle få cancer. Det är, som sagt, för komplext…

Hormon för klimakteriebesvär? Det är omdebatterat om man bör ta hormoner för att lindra klimakteriebesvär. Vi rekommenderar dig att tala med din gynekolog för att höra vad de senaste forskningsrönen visar.

Självundersökning och mammografi! Det viktigaste du kan göra för att förhindra en avancerad bröstcancer är att regelbundet undersöka dina bröst själv! Då kan du notera om det blir några förändringar i ett tidigt stadium och det är en viktig aspekt för en bra prognos.

Bröströntgen är inte förebyggande i sig, men vi vill understryka vikten av att du går på de mammografikontroller som du blir kallad till. Det är ett mycket bra sätt att upptäcka även mycket tidig bröstcancer, vilket ger störst sannolikhet att bli helt frisk.

Källa: BCF Amazona.

Denna sida uppdaterades senast: 2023-05-25