Feldenkrais® kurs 6:e november!

”Kan du direkt säga hur medveten du är om din andning samtidigt som du läser detta? Vet du var du har din tunga placerad i munnen eller kan du – om du står och går – känna vilket ben som du har mest tyngd på? Förmodligen inte just för att du läser” – säger Sofia Turse, kursledare i Feldenkrais ®.

Kursstart den 6:e november. Mer information hittar du här: https://www.amazona.se/kursfeldenkrais/

water-880462_1280