Fakta om bröstcancer

statistr2016

Statistik. Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2016 i Sverige.

Åldersfördelning. Uppgifterna i diagrammet ovan visar hur åldersfördelningen är bland dem som drabbas av bröstcancer. De mörkare staplarna avser hela Sverige och de ljusare staplarna avser Stockholm. Värt att notera är att ca 2 400 fall som rapporterats av bröstcancer liggar utanför screeningintervallet som är 40-74 år. Därför uppmanar vi alla kvinnor till självundersökning av brösten. Tidig upptäckt räddar liv!

Statistik Sverige 2014 (uppgifter från BRO)

Kvinnor

 • Ca 9 730 tumörer upptäcktes hos ca 8 000 kvinnor som under året fick en bröstcancerdiagnos
 • 26 kvinnor varje dag får bröstcancer, eller ca en kvinna varje timme
 • Relativ 10-årsöverlevnad är ca 80 % (relativ 5-årsöverlevnad är ca 88 %)
 • Bröstcancer utgör drygt 30 % av all cancer som drabbar kvinnor
 • 80 % är över 50 år vid diagnostillfället
 • 3,3 % är under 40 år
 • Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 20-24 år
 • 5-10 % av all bröstcancer beror på ärftliga faktorer
 • Fler än 95 000 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos
 • Ökningstakten är 1,4 % per år under de senaste två decennierna
 • 1 459 kvinnor dör årligen i bröstcancer (4 kvinnor varje dag) baserat på uppgifter det senast decenniet.

Män

 • 41 män fick under året en bröstcancerdiagnos

Europa

 • Ca 494 076 kvinnor får årligen bröstcancer
 • Var fjärde minut dör en kvinna årligen i sjukdomen
 • 20-30 % är under 50 år
 • 37 % är mellan 50-64 år

Vill du ladda hem hela BRO-rapporten kan du klicka här.

Källor: Socialstyrelsen och BRO

Denna sida uppdaterades senast: 2018-02-22