Fakta om bröstcancer

Statistik. Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2020 i Sverige.

Åldersfördelning. Värt att notera är att ca 2 683 fall som rapporterats av bröstcancer ligger utanför screeningintervallet som är 40-74 år. Därför uppmanar vi alla kvinnor till självundersökning av brösten. Tidig upptäckt räddar liv!

Statistik Sverige 2020 (uppgifter från Bröstcancerförbundet)

Kvinnor

 • 7 570 kvinnor fick diagnosen bröstcancer 2020
 • 59 män fick diagnosen bröstcancer 2020
 • Cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor är bröstcancer
 • Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är drygt 64 år
 • Cirka 5 procent är 40 år eller yngre vid bröstcancerdiagnos
 • En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder
 • 66 procent av tumörerna upptäcks med hjälp av mammografi
 • I cirka 5 – 10 procent av bröstcancerfallen är ärftlighet en dominerande orsak
 • 80 procent av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer lever 10 år efter diagnos
 • 40 procent av kvinnorna mellan 40 och 74 år i Sverige beräknas ha täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst
 • 1385 kvinnor har avlidit i bröstcancer

Europa (2016)

 • Ca 494 076 kvinnor får årligen bröstcancer
 • Var fjärde minut dör en kvinna årligen i sjukdomen
 • 20-30 % är under 50 år
 • 37 % är mellan 50-64 år

Vill du ladda hem hela Bröstcancerrapporten kan du klicka här.

Källor: Socialstyrelsen, Bröstcancerförbundet och Folkhälsomyndigheten

Denna sida uppdaterades senast: 2023-11-14