Fakta om bröstcancer

Statistik. Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2017 i Sverige.

Åldersfördelning. Uppgifterna i diagrammet ovan visar hur åldersfördelningen är bland dem som drabbas av bröstcancer. De mörkare staplarna avser hela Sverige och de ljusare staplarna avser Stockholm. Värt att notera är att ca 2 671 fall som rapporterats av bröstcancer ligger utanför screeningintervallet som är 40-74 år. Därför uppmanar vi alla kvinnor till självundersökning av brösten. Tidig upptäckt räddar liv!

Statistik Sverige 2017 (uppgifter från Bröstcancerförbundet)

Kvinnor

 • 7 824 kvinnor fick diagnosen bröstcancer 2017
 • 1 413 kvinnor dog i bröstcancer 2017
 • Cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor är bröstcancer
 • Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är drygt 65 år
 • En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder
 • 65 procent av tumörerna upptäcks med hjälp av mammografi
 • I cirka 10 procent av bröstcancerfallen är ärftlighet en dominerande orsak
 • Hos mellan 2 och 5 procent är det mutationerna BRCA1 eller BRCA2 som orsakar bröstcancer
 • Studier från 2017 visar att återfallsrisken kan kvarstå i upp till 20 år efter den första diagnosen .

Män

 • 42 män fick under året 2017 en bröstcancerdiagnos

Europa (2016)

 • Ca 494 076 kvinnor får årligen bröstcancer
 • Var fjärde minut dör en kvinna årligen i sjukdomen
 • 20-30 % är under 50 år
 • 37 % är mellan 50-64 år

Vill du ladda hem hela rapporten kan du klicka här.

Källor: Socialstyrelsen, Bröstcancerförbundet och Cancerfonden

Denna sida uppdaterades senast: 2020-12-23