Fakta om bröstcancer

statistr2016

Statistik. Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2016 i Sverige.

Åldersfördelning. Uppgifterna i diagrammet ovan visar hur åldersfördelningen är bland dem som drabbas av bröstcancer. De mörkare staplarna avser hela Sverige och de ljusare staplarna avser Stockholm. Värt att notera är att ca 2 400 fall som rapporterats av bröstcancer ligger utanför screeningintervallet som är 40-74 år. Därför uppmanar vi alla kvinnor till självundersökning av brösten. Tidig upptäckt räddar liv!

Statistik Sverige 2016 (uppgifter från Bröstcancerförbundet)

Kvinnor

 • Ca 9 000 tumörer upptäcktes hos ca 7 600 kvinnor som under året fick en bröstcancerdiagnos
 • 21 kvinnor varje dag får bröstcancer, eller ca en kvinna varje timme
 • Relativ 10-årsöverlevnad är ca 86 % (relativ 5-årsöverlevnad är ca 92 %)
 • Bröstcancer utgör drygt 30 % av all cancer som drabbar kvinnor
 • 80 % är över 50 år vid diagnostillfället
 • 3,3 % är under 40 år
 • Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 20-24 år
 • 5-10 % av all bröstcancer beror på ärftliga faktorer
 • Fler än 95 000 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos
 • 2 000 kvinnor avled i bröstcancer under 2016 (4 kvinnor varje dag)
 • Studier från 2017 visar att återfallsrisken kan kvarstå i upp till 20 år efter den första diagnosen .

Män

 • 58 män fick under året en bröstcancerdiagnos

Europa

 • Ca 494 076 kvinnor får årligen bröstcancer
 • Var fjärde minut dör en kvinna årligen i sjukdomen
 • 20-30 % är under 50 år
 • 37 % är mellan 50-64 år

Vill du ladda hem hela rapporten kan du klicka här.

Källor: Socialstyrelsen, Bröstcancerfonden och Cancerfonden

Denna sida uppdaterades senast: 2018-12-18