Endokrin – hormonbehandling

Vissa bröstcancrar är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för att växa och sprida sig. Östrogen produceras huvudsakligen i äggstockarna hos kvinnor som ännu inte kommit in i klimakteriet. Hos kvinnor som passerat klimakteriet upphör östrogenproduktionen i äggstockarna. Istället omvandlas andra hormoner till östrogen i vävnader, som levern, binjurarna, bröstfettet och bröstmusklerna. Tumörer som behöver östrogen brukar kallas hormonreceptorpositiva, hormonkänsliga eller hormonberoende. Östrogenet binder sig vid så kallade receptorer på cancercellens yta.

Hormonterapi fungerar bara på tumörer som är beroende av hormoner. Behandlingen går ut på att man hindrar östrogenets normala verkan i kroppen så att tumörens tillväxt hämmas.

Den hormonella behandlingen har flera fördelar jämfört med cytostatika. Medicinen är lätt att ta, patienten tar sin medicin hemma och den har mildare biverkningar. Den binder inte patienten vid sjukhuset.

Det finns flera typer av preparat. Man har märkt på senare tid att ibland skaffar sig tumörcellerna motståndskraft mot medicinen och genom att det finns flera typer kan man då växla till en annan och därigenom kontrollera sjukdomen under lång tid.

Det finns olika sorters läkemedel för hormonterapi:

GnRH-analoger. GnRH-analoger stoppar kroppens egen östrogenproduktion och används för kvinnor som inte nått klimakteriet. Utsöndringen av östrogen i äggstockarna upphör. Man kan säga att läkemedlet orsakar ett konstgjort klimakterium. När behandlingen är över börjar äggstockarna producera östrogen som vanligt igen.

Antiöstrogen/östrogenreceptorblockerare. Antiöstrogen används för kvinnor i alla åldrar, men främst för dem som har passerat klimakteriet. Antiöstrogen påverkar inte den egna östrogenproduktionen. Istället blockerar läkemedlet cancercellernas östrogenreceptorer så att hormonerna inte kan fastna på cellerna. Det finns även nyare antiöstrogen som inte bara blockerar cancercellernas receptorer utan även bryter ner antalet receptorer.

Aromatashämmare. Kvinnor som passerat klimakteriet producerar inte längre östrogen i äggstockarna, utan i andra vävnader som lever och binjurar. Med hjälp av ett enzym som kallas aromatas omvandlar vävnaderna andra sorters hormoner, så kallade androgener, till östrogen. Aromatashämmare blockerar enzymet och stoppar produktionen av östrogen.

Källa: BCF Amazona och cancer.nu

Denna sida uppdaterades senast: 2020-12-22