Eftervård

Patientstöd och onkologisk rehabilitering

 • Psykosocialt stöd utökas. Alla patienter ska erbjudas möjlighet till samtalsstöd. Idag är resurserna helt otillräckliga. Kurator eller kontaktsjuksköterska har inte alltid tillräcklig kompetens
 • Resurser för anhörigstöd måste tillskapas. Trygga anhöriga är många gånger det bästa stödet för patienten
 • Alla patienter ska erbjudas rehabilitering, fler former av rehabilitering behövs. Rehabilitering utanför sjukhusen i form av onkologisk slutenvårdsrehab – t.ex. Mösseberg
 • Lymfödemrehabilitering – poliklinisk verksamhet hos alla vårdgivare med avtal för rehabilitering
 • Rehabilitering ska ske med ansvar från resp. onkologiklinik. Det behövs inte någon extern rehabiliteringsinstans som ska ta hand om detta.

BCF Amazonas insatser kring rehabilitering

 • BCF Amazona rehabiliterar idag ca 600 patienter per år.
 • Ska BCF Amazona ha rollen att ta hand om alla kvinnor som inte tas om hand i vården? Då behöver vi mer resurser och professionellt stöd
 • Ca 4 000 patienter deltar i våra aktiviteter varje år. Info och kunskap till patienter i samarbete med vården

Vanliga biverkningar

 • Trötthet, oro, ångest, depression
 • Ledbesvär, cytostatikapåverkan, strålskadorlymfa1
 • Kroppsuppfattning, torra slemhinnor, sexuella problem
 • Minnesproblem
 • Avsaknad av hår
 • Lymfödem

Hjälpmedel

 • Proteser – BH ett hjälpmedel?
 • Peruker – Hattar/Mössor – Skalpkylning
 • Kompressionsmaterial
 • Patientråd
 • BCF Amazona

Följande stöd behöver utökas inom bröstcancervården!

 • Sjukgymnastikbehandling
 • Lymfödembehandling
 • Rekonstruktion
 • Psykologiskt stöd

Denna sida uppdaterades senast: 2018-05-04