Diagnos bröstcancer – trippeldiagnostik

Mammografi utredning 

 • Utredning av misstänkt tumör ska alltid göras vid specialiserad bröstmottagning, utanför eller på sjukhusens bröstcentra
 • Endast trippeldiagnostik acceptabelt vid bröstförändring (läkaren palperar, mammografi kompletterat med ultraljud samt vid behov vävnadsprov)
 • Kvinnor med tidigare bröstcancerdiagnos som ej upptäckts i screeningen får ej följas upp med screening. Högre risk – behöver kompletterande undersökningar
 • Kvinnor med täta och svårbedömda bröst ska informeras om detta. Dessa kvinnor får aldrig skrivas ut till mammografiscreening.
 • Mammografi. Mammografi ska även göras på den mastektomerade sidan. Så görs ej på alla sjukhusens bröstcentra i Stockholm.

Mammografi screening

 • Mammografi enligt socialstyrelsen 40 – 74 år
 • Yngre kvinnor 40-50 år ska screenas var 24:e månad
 • Äldre kvinnors (över 74 år) rätt till gratis mammografi
 • Differentierad screening behövs
 • Resurssituationen radiologer

Provtagning – cytologi

 • Patologsvaret ska alltid delges patienten
 • Återkallning av patienten när patologen påtalat detta
 • Resurssituationen patologer

Diagnos

 • Vid diagnos bör alla patienter erbjudas möjlighet till snabb psykolog/kuratorkontakt

Denna sida uppdaterades senast: 2020-09-21