Cytostatika

Kemoterapi/cytostatikabehandling. Vid kemoterapi används en sorts läkemedel som dödar cancerceller eller bromsa sjukdomsförloppet. Cytostatika hämmar cancercellernas tillväxt och delning men även de friska cellerna påverkas. De friska cellerna har lättare för att reparera skadorna än cancercellerna, men behandlingen kan ge övergående biverkningar såsom sänkta blodvärden, trötthet, mag- och tarmbesvär, håravfall och torra slemhinnor. Biverkningarna brukar avta efter avslutad behandling. Under tiden kan du få peruk betald av Region Stockholm. Mer info här.

Cytostatika kan användas på olika sätt. Ibland inför en operation för att krympa tumören. Det kallas för neoadjuvant kemoterapi. Ibland efter en operation för att döda de cancerceller som eventuellt kan finnas kvar i kroppen. Då kallas behandlingen för adjuvant kemoterapi. Kemoterapi kan också användas som huvudsaklig behandling när cancern har spridit sig i kroppen och inte går att operera.

Kemoterapi ges i cykler med viloperioder mellan varje behandlingscykel. Viloperioderna är till för att minska biverkningarna och för att de friska cellerna ska få tid att återhämta sig. Normalt handlar det om cykler på 2-6 veckor. Hela behandlingen brukar ta 4-6 månader.

Idag ges kemoterapi i dagvård och man blir inte inlagd på sjukhuset. Behandlingen tar några timmar och sedan kan man gå hem. Många av våra medlemmar arbetar hel- eller deltid under hela eller delar av sin behandling. Du avgör vad som passar dig bäst.

Vill du fördjupa dig i Cytostatika ytterligare rekommenderar vi dig att läsa: 1177.se

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona, cancer.nu och 1177.se.

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07