Nyhetsbrev nr 3 från projektet REBECCA ute nu!

Nu kan ni bland annat läsa om REBECCAs nominering till ”Garmin Health Awards 2022”, ett pris som ges till innovativa projekt inom hälsosektorn och den uppsats som mastersstudenten Zahra Ataei Kachouei skrivit. I uppsatsen har man tittat på användandet av och åsikter på REBECCA-appen utifrån ett patientperspektiv, detta baserat på information man inhämtat från Amazona-medlemmar som deltagit i projektet.

Läs det aktuella nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/.

REBECCAS officiella nyhetsbrev publiceras varje kvartal och innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

 

Har du frågor eller funderingar vill vi uppmuntra dig att höra av dig till vår projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

 

Kvinnor

Nytt nyhetsbrev ute från Projekt REBECCA

I dagarna publicerades ett nytt nyhetsbrev från Projekt REBECCA.

REBECCAS officiella nyhetsbrev publiceras varje kvartal och innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

I det senaste brevet kan du bland annat läsa om vad projektet har åstadkommit under året och hur vi och våra partners deltar i event som skapar samverkan mellan olika projekt med fokus på bröstcancer och cancer i stort. Du kan även läsa mer (och se filmklipp) om hur REBECCAS patient-app är utformad.

Läs det aktuella nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/.

 

Har du frågor eller funderingar vill vi uppmuntra dig att höra av dig till vår projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

 

REBECCA women logo

Dags för test av REBECCAS patient app

Ännu en gång är vi på kansliet och träffar de fantastiska kvinnorna som deltar i REBECCA studien. Under den här och förra veckan har vi fått uppleva trevliga och intressanta möten som verkligen berör och inspirerar.

Utifrån den information som vi tog del av i december har vi skapat och utvecklat algoritmer och filter som används för att bygga REBECCA-systemet.

Nu har det blivit dags att testa en av de första versionerna av REBECCA-appen. Ännu en gång vill man samla in information och feedback så att systemet byggs på ett sätt som baseras på och tar hänsyn till faktiska patienters beteenden och behov.

TACK ännu en gång till alla er som bidrar med er tid och engagemang!

 

Har du frågor om Projekt REBECCA eller om du önskar delta i nästa steg får du gärna höra av dig till Matilda på matilda@amazona.se

1650977769394 20220421_162842[1901] 2022-04-20 15.13.52 20220426_152155[1903]

Deltagande i ”Meeting of Minds – Hur kan ny teknik bättre stödja patienter?”

Under slutet av februari gick det digitala eventet ”Meeting of Minds – Hur kan ny teknik bättre stödja patienter” av stapeln. Under två heldagar presenterade åtta olika EU-projekt, som alla har fokus på digitala lösningar inom cancervården, hur de arbetar inom sitt projekt och vad de har för mål och visioner.

Under dag ett bjöd man även in patienter till en rundabordsdiskussion där man önskade feedback på utvecklingen av de projekt som presenterats, samt att diskutera hur tekniken kan användas för att förbättra behandlingen och livskvaliteten för cancerpatienter utifrån ett patientperspektiv. I denna diskussion deltog flera patientrepresentanter från olika länder. Från Amazona deltog Roelinde Middelveld och under samtalet delade hon med sig av hur vi jobbat med patientperspektivet inom projekt REBECCA men även hur hon ser på digitala lösningar och vikten av att inkludera patienter i alla delar av forskningen, ända från designen av projektet till implementeringen av olika lösningar.

Här kan du läsa mer om eventet och vårt deltagande!

 

Bild1

Det första officiella nyhetsbrevet från Projekt REBECCA

 

Idag släpptes det första officiella nyhetsbrevet från Projekt REBECCA.

I nyhetsbrevet, skrivet av en av våra partners i projektet, kan du läsa om hur vi arbetar inom projektet och hur projektet är uppdelat i olika arbetspaket.

Du kan även klicka dig vidare för att läsa vad Amazona medlemmen och tillika styrgruppsmedlem för Projekt REBECCA, Roelinde Middelveld har för syn på Rosa oktober eller varför inte klicka på Youtube klippet med Amazonas ordförande Izabela Grape där hon håller öppningstalet för EHMA’s (European health management association) årliga konferens. 

Du kan läsa nyhetsbrevet här: https://mailchi.mp/c5775db5bcde/the-first-issue-of-the-rebecca-project-newsletter-is-here-5181565?e=69a612d9d0

Vid frågor och funderingar får ni gärna kontakta projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

Vi i Projekt REBECCA önskar er alla en god helg!

Holidays

Datainsamling

Just nu pågår den datainsamling som vi annonserat om under november via mejl och sociala medier.

Målet med denna studie är att inhämta information från faktiska bröstcancerpatienter som genomgått sin primära behandling. Den information vi tar del av möjliggör skapandet och utvecklingen av algoritmer och filter som kan användas i REBECCA-applikationen. Man vill alltså samla in information så att systemet byggs på ett sätt som baseras på och tar hänsyn till faktiska patienters beteenden och behov.

Under de här dagarna har vi träffat många intressanta och trevliga kvinnor som kommit till oss på Frejgatan. Vi är så tacksamma för alla möten och för deltagandet i vår studie.

I nästa fas under början av 2022 kommer vi bjuda in till att testa en tidig version av REBECCA-systemet i telefonen.

Ett STORT tack till alla er som givit av er tid och delat med er av såväl information vid våra datorer som skratt vid fikabordet, ni gör skillnad!

 

Datainsamling tisDatainsamling ons

Rebecca

Enkäten som skickades ut via mejl från oss i Projekt REBECCA för ett tag sedan har i skrivande stund fyllts i otroliga 574 gånger! Genom detta har vi fått in väldigt mycket intressant och värdefull information.

Här nedan kan du se lite av de resultat vi fått genom enkäten.

När vi tittar på vilka åldrar vi har nått ut till med den här enkäten kan vi se att vi har fått svar från personer ur alla ålderssegment, alltså från under 30 års ålder ända upp till personer över 75 år (figur 1). Den procentuella åldersfördelningen är också liknande den åldersfördelning man ser hos personer som insjuknat i bröstcancer här i Sverige. Detta gör att vi kan konstatera att vi har lyckats nå ut till en grupp som åldersmässigt representerar svenska bröstcancerpatienter i stort.

Vidare kan vi se att mer än hälften av de som besvarade enkäten blev diagnostiserade med bröstcancer för mindre än 5 år sedan (figur 2) och 80% av de svarande har avslutat sin primära behandling.

Vid frågan om man under den senaste tiden upplevt några övriga bröstcancerrelaterade hälsoproblem kan vi se att majoriteten av de svarande upplever ett eller flera av de hälsoproblem vi listat (figur 3). Detta visar på hur vanliga dessa problem är samtidigt som det visar att många lider av fler av dessa problem samtidigt. De tre vanligaste problemen var utmattning, benhälsoproblem och Neuropati. Dessa svar lyfter fram vikten av att arbeta för att underlätta just dessa symptom/bieffekter efter bröstcancer.