Datainsamling

Just nu pågår den datainsamling som vi annonserat om under november via mejl och sociala medier.

Målet med denna studie är att inhämta information från faktiska bröstcancerpatienter som genomgått sin primära behandling. Den information vi tar del av möjliggör skapandet och utvecklingen av algoritmer och filter som kan användas i REBECCA-applikationen. Man vill alltså samla in information så att systemet byggs på ett sätt som baseras på och tar hänsyn till faktiska patienters beteenden och behov.

Under de här dagarna har vi träffat många intressanta och trevliga kvinnor som kommit till oss på Frejgatan. Vi är så tacksamma för alla möten och för deltagandet i vår studie.

I nästa fas under början av 2022 kommer vi bjuda in till att testa en tidig version av REBECCA-systemet i telefonen.

Ett STORT tack till alla er som givit av er tid och delat med er av såväl information vid våra datorer som skratt vid fikabordet, ni gör skillnad!

 

Datainsamling tisDatainsamling ons

Rebecca

Enkäten som skickades ut via mejl från oss i Projekt REBECCA för ett tag sedan har i skrivande stund fyllts i otroliga 574 gånger! Genom detta har vi fått in väldigt mycket intressant och värdefull information.

Här nedan kan du se lite av de resultat vi fått genom enkäten.

När vi tittar på vilka åldrar vi har nått ut till med den här enkäten kan vi se att vi har fått svar från personer ur alla ålderssegment, alltså från under 30 års ålder ända upp till personer över 75 år (figur 1). Den procentuella åldersfördelningen är också liknande den åldersfördelning man ser hos personer som insjuknat i bröstcancer här i Sverige. Detta gör att vi kan konstatera att vi har lyckats nå ut till en grupp som åldersmässigt representerar svenska bröstcancerpatienter i stort.

Vidare kan vi se att mer än hälften av de som besvarade enkäten blev diagnostiserade med bröstcancer för mindre än 5 år sedan (figur 2) och 80% av de svarande har avslutat sin primära behandling.

Vid frågan om man under den senaste tiden upplevt några övriga bröstcancerrelaterade hälsoproblem kan vi se att majoriteten av de svarande upplever ett eller flera av de hälsoproblem vi listat (figur 3). Detta visar på hur vanliga dessa problem är samtidigt som det visar att många lider av fler av dessa problem samtidigt. De tre vanligaste problemen var utmattning, benhälsoproblem och Neuropati. Dessa svar lyfter fram vikten av att arbeta för att underlätta just dessa symptom/bieffekter efter bröstcancer.