Amazonabladet uppmärksammas i projekt REBECCAs digitala kanaler

Det senaste numret av Amazonabladet (nr 4/2023) har uppmärksammats på projekt REBECCAs LinkedIn- och Twitter-konton!

Förutom information om tidningens syfte, innehåll och mottagare riktas ett stort tack till Amazona för föreningens ständigt pågående engagemang och hängivenhet.

Här nedan kan du se inlägget på LinkedIn:

 

Här följer hela texten på engelska för bättre läsbarhet:

”Published quarterly, this magazine serves as a beacon of information, offering insights into various activities hosted by AMAZONA, thought-provoking articles on cancer treatment, and, since 2021, valuable information about the REBECCA Project. 🎀

📰 The magazine is more than just a publication; it’s a vital source of knowledge distributed among over 2000 AMAZONA members in printed format. Moreover, it reaches clinical sites in Stockholm, a pivotal touchpoint for breast cancer patients undergoing diagnosis and treatment.

It’s incredible to witness the magazine’s role in bridging information and connecting with patients, particularly in sharing updates and insights about the REBECCA Project. 👇

💪 A huge thank you to AMAZONA for their ongoing commitment and dedication in supporting this important cause!”

 

Kontakta gärna Amazonas projektledare Linda om du har frågor om projekt REBECCA! linda.engstrom@amazona.se

 

Ny artikel på REBECCAs hemsida

Nu kan du läsa om EU:s engagemang i kampen mot cancer samt ta del av den fina kampanj som projekt REBECCA genomförde i sociala medier under oktober. Kampanjen presenterar ledare och representanter från några av REBECCAs projektpartners, bland annat Amazonas formidabla volontär Roelinde Middelveld och vår mycket uppskattade projektkollega på Karolinska institutet, Ioannis Ioakeimidis. Vi är mycket stolta över det fina omnämnande som Ioannis ger till Amazonas medlemmar i sitt citat!

Läs artikeln i sin helhet här. Texten är på engelska.

Vill du gå direkt till kampanjen? Klicka här.

Du är varmt välkommen att kontakta Amazonas projektledare Linda Engström om du har frågor om projekt REBECCA. Maila på linda.engstrom@amazona.se

 

Projekt REBECCA omnämndes vid kickoff för reackrediteringen av Karolinska CCC

Karolinska Comprehensive Cancer Center (Karolinska CCC) är ett center som samlar expertis från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet för att utveckla och ytterligare stärka vård, forskning och utbildning inom alla cancerområden. År 2020 blev centret det första ackrediterade Comprehensive Cancer Center i Sverige. Ackrediteringen innebär att verksamheten lever upp till högt ställda kvalitetskrav enligt kriterierna från Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Vart femte år krävs en så kallad reackreditering för att få behålla kvalitetsstämpeln.

En del av den långsiktiga strategin och uppdraget för Karolinska CCC är att utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att öka delaktigheten i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet. Detta stödjer också kraven för nästkommande reackreditering.

I juni 2023 blev Anita Wanngren invald som ny medlem i Board of Directors (verksamhetsstyrelsen) för Karolinska CCC för att representera patientperspektivet. Hon ombads också att hålla ett inledningstal vid kickoffen för Karolinska CCC:s reackreditering den 6:e september. På kickoffen deltog drygt 40 chefer inom cancerområdet från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Anita är även styrelseledamot i Amazona där hon bland annat har en aktiv roll i det EU-finansierade projektet REBECCA. I inledningstalet vid kickoffen gavs åhörarna en inblick i Amazonas verksamhet med utgångspunkt i aktiviteter och initiativ som stöttar föreningens vision, mission och medlemslöfte. Bland annat presenterades projekt REBECCA som ett gott exempel på hur man kan arbeta med samskapande* och patienters delaktighet inom forskning. Eftersom EU ställer allt högre krav på att patientperspektivet tas tillvara i forskningen för att bevilja anslag var intresset från åhörarna stort när Anita beskrev det stora engagemang som ni medlemmar har visat!

Har du några frågor om projekt REBECCA är du varmt välkommen att kontakta Amazonas projektledare Linda Engström, linda.engstrom@amazona.se

 


* från engelskans uttryck ”co-creation”

 

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 965231.

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 4 från Projekt REBECCA

Under midsommarveckan publicerades det fjärde officiella nyhetsbrevet från Projekt REBECCA.

I detta nummer kan du bland annat läsa om att universitetssjukhuset i Stavanger tillsammans med Cancerföreningen i Rogaland ordnade ett möte med bröst- och prostatacancerpatienter för att informera om och diskutera användningen av REBECCA-systemet. De deltagande bröstcancerpatienterna visade särskild uppskattning för att projektet fokuserar på de biverkningar som kan uppkomma efter avslutad cancerbehandling.

Läs det aktuella nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/

REBECCAs officiella nyhetsbrev innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

Har du frågor eller funderingar om projektet är du varmt välkommen att höra av dig till vår projektledare Linda på linda.engstrom@amazona.se.

 

Nyhetsbrev nr 3 från projektet REBECCA ute nu!

Nu kan ni bland annat läsa om REBECCAs nominering till ”Garmin Health Awards 2022”, ett pris som ges till innovativa projekt inom hälsosektorn och den uppsats som mastersstudenten Zahra Ataei Kachouei skrivit. I uppsatsen har man tittat på användandet av och åsikter på REBECCA-appen utifrån ett patientperspektiv, detta baserat på information man inhämtat från Amazona-medlemmar som deltagit i projektet.

Läs det aktuella nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/.

REBECCAS officiella nyhetsbrev publiceras varje kvartal och innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

 

Har du frågor eller funderingar vill vi uppmuntra dig att höra av dig till vår projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

 

Kvinnor

Nytt nyhetsbrev ute från Projekt REBECCA

I dagarna publicerades ett nytt nyhetsbrev från Projekt REBECCA.

REBECCAS officiella nyhetsbrev publiceras varje kvartal och innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

I det senaste brevet kan du bland annat läsa om vad projektet har åstadkommit under året och hur vi och våra partners deltar i event som skapar samverkan mellan olika projekt med fokus på bröstcancer och cancer i stort. Du kan även läsa mer (och se filmklipp) om hur REBECCAS patient-app är utformad.

Läs det aktuella nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/.

 

Har du frågor eller funderingar vill vi uppmuntra dig att höra av dig till vår projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

 

REBECCA women logo

Dags för test av REBECCAS patient app

Ännu en gång är vi på kansliet och träffar de fantastiska kvinnorna som deltar i REBECCA studien. Under den här och förra veckan har vi fått uppleva trevliga och intressanta möten som verkligen berör och inspirerar.

Utifrån den information som vi tog del av i december har vi skapat och utvecklat algoritmer och filter som används för att bygga REBECCA-systemet.

Nu har det blivit dags att testa en av de första versionerna av REBECCA-appen. Ännu en gång vill man samla in information och feedback så att systemet byggs på ett sätt som baseras på och tar hänsyn till faktiska patienters beteenden och behov.

TACK ännu en gång till alla er som bidrar med er tid och engagemang!

 

Har du frågor om Projekt REBECCA eller om du önskar delta i nästa steg får du gärna höra av dig till Matilda på matilda@amazona.se

1650977769394 20220421_162842[1901] 2022-04-20 15.13.52 20220426_152155[1903]

Deltagande i ”Meeting of Minds – Hur kan ny teknik bättre stödja patienter?”

Under slutet av februari gick det digitala eventet ”Meeting of Minds – Hur kan ny teknik bättre stödja patienter” av stapeln. Under två heldagar presenterade åtta olika EU-projekt, som alla har fokus på digitala lösningar inom cancervården, hur de arbetar inom sitt projekt och vad de har för mål och visioner.

Under dag ett bjöd man även in patienter till en rundabordsdiskussion där man önskade feedback på utvecklingen av de projekt som presenterats, samt att diskutera hur tekniken kan användas för att förbättra behandlingen och livskvaliteten för cancerpatienter utifrån ett patientperspektiv. I denna diskussion deltog flera patientrepresentanter från olika länder. Från Amazona deltog Roelinde Middelveld och under samtalet delade hon med sig av hur vi jobbat med patientperspektivet inom projekt REBECCA men även hur hon ser på digitala lösningar och vikten av att inkludera patienter i alla delar av forskningen, ända från designen av projektet till implementeringen av olika lösningar.

Här kan du läsa mer om eventet och vårt deltagande!

 

Bild1

Det första officiella nyhetsbrevet från Projekt REBECCA

 

Idag släpptes det första officiella nyhetsbrevet från Projekt REBECCA.

I nyhetsbrevet, skrivet av en av våra partners i projektet, kan du läsa om hur vi arbetar inom projektet och hur projektet är uppdelat i olika arbetspaket.

Du kan även klicka dig vidare för att läsa vad Amazona medlemmen och tillika styrgruppsmedlem för Projekt REBECCA, Roelinde Middelveld har för syn på Rosa oktober eller varför inte klicka på Youtube klippet med Amazonas ordförande Izabela Grape där hon håller öppningstalet för EHMA’s (European health management association) årliga konferens. 

Du kan läsa nyhetsbrevet här: https://mailchi.mp/c5775db5bcde/the-first-issue-of-the-rebecca-project-newsletter-is-here-5181565?e=69a612d9d0

Vid frågor och funderingar får ni gärna kontakta projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

Vi i Projekt REBECCA önskar er alla en god helg!

Holidays