Sjöbergpriset 2019

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade igår att tilldela de två amerikanska cancerforskarna Dennis Slamon och Brian Druker 2019 års Sjöbergpris på en miljon US dollar.

Dennis Slamon och Brian Druker är två kliniska cancerforskare vars arbete har revolutionerat behandlingen av patienter med Bröstcancer respektive kronisk myeloisk leukemi.

Av de kvinnor som får bröstcancer har ungefär 15 procent den aggressiva HER2-positiva formen med hög risk för återfall. HER2-genen styr uppbyggnaden av ett protein som i alltför stora mängder leder till att cellen delar sig okontrollerat.

Dennis Slamon upptäckte att det var möjligt att använda en antikropp, trastuzumab, som fäste på proteinet. På så sätt blockeras den okontrolllerade celldelningen och spridningen av cancern kan stoppas, speciellt om behandlingen kombineras med cytostatika.

I detta YouTube klipp förklaras lite mer ingående om forskningen och Vetenskapsakademien har intervjuat bl.a Professor Jonas Berg vid Karolinska Institutet samt patient Maria Steen.

Uttalande med anledning av försening av cellgiftsbehandlingar i region Stockholm

Det är oacceptabelt att bröstcancerpatienter inte får sina cellgiftsbehandlingar i tid. En försenad behandling innebär inte bara att patientsäkerhet sätts på spel utan också stor oro för den enskilde individen. Det är uppenbart att leverantören har brustit tidigare eftersom region Värmland sagt upp avtalet efter sena och uteblivna leveranser. Vi efterlyser ett gemensamt kvalitetssystem för regionerna vid upphandlingar av läkemedel. På så sätt borde situationer som denna kunna undvikas, säger Susanne Dieroff Hay, styrelseordförande Bröstcancerförbundet och Izabela Grape, ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/svar-vantan-for-cancersjuka

Nej till Perjeta som adjuvant behandling av HER-2 positiv tidig bröstcancer

”NT(nya terapier)-rådet rekommenderar landstingen att inte använda Perjeta (pertuzumab) som adjuvant behandling vid HER-2-positiv tidig bröstcancer. Det kliniska värdet av att lägga till pertuzumab till den standardbehandling som redan finns är begränsat. NT-rådet bedömer därför att kostnaden för läkemedlet inte står i rimlig relation till nyttan…” Läs mer på :

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/nejtillperjetaadjuvantvidtidigbrostcancer.5.7c5fa521167c5a97383db65d.html

 

Mindre kapacitet för strålbehandling i Stockholm under våren 2019

Under första halvåret 2019 ska den nya utrustningen för strålbehandling börja användas vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Under den tiden blir kapaciteten något lägre än vanligt. Därför har landstinget och vårdgivarna gjort flera åtgärder för att säkra att alla patienter ska få rätt behandling i rätt tid även under tiden som de nya utrustningarna tas i bruk.

Åtgärderna handlar om att noga planera och samordna all strålningsverksamhet i länet för att använda kapaciteten på bästa sätt. Vissa ombyggnationer har också flyttats och extra medarbetare har anställts. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer också vissa patienter att få sin strålbehandling utanför Stockholm under de närmaste fyra månaderna. Resor, inklusive hemresa varje helg, och uppehälle bokas och betalas av Stockholms läns landsting. Landstinget har avtalat med sjukhusen i Växjö, Jönköping, Linköping, Umeå och Sundsvall om att kunna ta emot patienter från Stockholm.

Bland de patienter som ordinerats strålning som efterbehandling efter operation mot bröstcancer kommer 2 – 4 patienter per vecka att erbjudas resa till någon av de orter som landstinget samarbetar med. Orsaken är att rutinerna för just den behandlingen innebär att vården kan ges på annan ort samtidigt som man som patient ändå kan behålla sin ordinarie läkare.

En gemensam planering har gjorts av landstinget centralt, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Syftet med den gemensamma planeringen är att använda all kapacitet på bästa sätt och gemensamt kunna sätta in åtgärder. Under den här perioden är det flera landsting som uppdaterar sin strålbehandlingsutrustning men kapacitet finns tillgänglig under den här tiden i Växjö, Jönköping och Sundsvall, Linköping och Umeå.
Landstinget och vårdgivarna har konsulterat Bröstcancerföreningen Amazona  för att få råd om bland annat patientinformation och behov som kan uppstå vid vård på annan ort.
Läs mer om strålbehandlingar:
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/

Läs mer på landstingets webbplats: www.sll.se

Patientinformation som delas ut till berörda patienter

Vid frågorna tveka inte att höra av dig till oss.

Årets Bröstsjuksköterska 2018

Eva Hamberg - Årets Bröstsjuksköterska
Eva Hamberg – Årets Bröstsjuksköterska 2018

Ett stort grattis till Eva Hamberg som fick utmärkelsen årets Bröstsjuksköterska 2018!

Utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska tilldelas Eva Hamberg, bröstsjuksköterska vid Bröstcentrum på Karolinska sjukhuset. Eva har förmågan att möta varje bröstcancerpatient där hon befinner sig i sin bearbetningsprocess. ”Lika viktigt som den medicinska behandlingen” säger hon själv. Utmärkelsen delas ut av Bröstcancerförbundet i närvaro av representanter från Sveriges samtliga 33 bröstcancerföreningar.

Läs mer på Bröstcancerförbundets hemsida:

https://brostcancerforbundet.se/nyheter/arets-brostsjukskoterska-2018-vagar-fraga-och-inger-hopp/

Sångmanifestationen – Du kommer väl?

IMG_6126Du kommer väl?

Bjud med familj, vänner, nära och kära. Gå gärna in i eventet på Facebook och klicka i att du kommer , så det syns hur många vi blir. Länken till FB-eventet. 

Dela gärna eventet på din Facebookvägg för att sprida till fler. Kom med och sjung för livet! Vår önskan är att vi blir flera tusen personer som sjunger.

Sjung upp hos Amoena!

Alla Amazonamedlemmar som planerar delta i sångmanifestationen mot bröstcancer är välkomna till Amoena på ett glas rosa bubbel för att komma i rätt stämning.
Butiken är öppen 11-15 –  Bubbel serveras från 13! Olof Palmes gata 14

Prata gärna med oss i BCF Amazona!

Vi som jobbar på BCF Amazona har Rosa Västar så att ni lätt känner igen oss.

 

Flashmob sånger mot bröstcancer

Flashmobbild

Sångmanifestation för hopp och styrka i kampen mot bröstcancer!

NÄR? Lördagen den 28:e oktober kl 15

VAR? Sergels torg utanför Kulturhuset

VAD? Sista lördagen i bröstcancermånaden oktober samlas vi på Sergels torg för att sjunga sånger för livet och sprida hopp, glädje och styrka i kampen mot bröstcancer. Vi kommer att sjunga tre sånger tillsammans (meddelas senare). På www.amazona.se lägger vi ut länkar till texter och ljudfiler i god tid för den som vill peppa och öva i förväg.

VILKA FÅR VARA MED? Vem som helst är välkommen att delta! Du som är drabbad av bröstcancer, du som är anhörig eller vän till någon drabbad, eller du som inte är drabbad själv men vill delta och sjunga för livet. Du behöver inte ha någon som helst sångvana sedan tidigare. Vem som helst som tycker om att sjunga är välkommen att sjunga med.

KLÄDSEL? Ta på dig ett valfritt rosa plagg eller rosa tillbehör. Vi hoppas på en stor uppslutning!

VILKA ARRANGERAR? Sångflashmoben arrangeras av Bröstcancerföreningen Amazona i samarbete med Anna Morvall och Susanna Cederquist.

MER INFORMATION? Länk till sida

AFFISCH: https://www.amazona.se/wp-content/uploads/2017/09/SångA3org.pdf 

VI HOPPAS ATT JUST DU KOMMER!

Bröstcancerföreningen Amazona

Strålbehandling

Intraoperativ strålbehandling bröstcancer – mer forskning behövs

radioactive-154139_1280

BCF Amazona har  till  SBU lämnat synpunkter på  lokal strålbehandling vid bröstcancer.

Metoden innebär att man ger strålningen lokalt i samband med bröstcanceroperationen. Vi anser att mer forskning behövs innan metoden kan anses vara säker. Underlag saknas hur många kvinnor som avstår traditionell strålning p.g.a. t.ex. långa resvägar.

Rapporten finns att läsa här: 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/intraoperativ-stralbehandling-med-intrabeam-som-tillaggsbehandling-vid-brostcancer/