Amazonabladet uppmärksammas i projekt REBECCAs digitala kanaler

Det senaste numret av Amazonabladet (nr 4/2023) har uppmärksammats på projekt REBECCAs LinkedIn- och Twitter-konton!

Förutom information om tidningens syfte, innehåll och mottagare riktas ett stort tack till Amazona för föreningens ständigt pågående engagemang och hängivenhet.

Här nedan kan du se inlägget på LinkedIn:

 

Här följer hela texten på engelska för bättre läsbarhet:

”Published quarterly, this magazine serves as a beacon of information, offering insights into various activities hosted by AMAZONA, thought-provoking articles on cancer treatment, and, since 2021, valuable information about the REBECCA Project. 🎀

📰 The magazine is more than just a publication; it’s a vital source of knowledge distributed among over 2000 AMAZONA members in printed format. Moreover, it reaches clinical sites in Stockholm, a pivotal touchpoint for breast cancer patients undergoing diagnosis and treatment.

It’s incredible to witness the magazine’s role in bridging information and connecting with patients, particularly in sharing updates and insights about the REBECCA Project. 👇

💪 A huge thank you to AMAZONA for their ongoing commitment and dedication in supporting this important cause!”

 

Kontakta gärna Amazonas projektledare Linda om du har frågor om projekt REBECCA! linda.engstrom@amazona.se

 

Ny artikel på REBECCAs hemsida

Nu kan du läsa om EU:s engagemang i kampen mot cancer samt ta del av den fina kampanj som projekt REBECCA genomförde i sociala medier under oktober. Kampanjen presenterar ledare och representanter från några av REBECCAs projektpartners, bland annat Amazonas formidabla volontär Roelinde Middelveld och vår mycket uppskattade projektkollega på Karolinska institutet, Ioannis Ioakeimidis. Vi är mycket stolta över det fina omnämnande som Ioannis ger till Amazonas medlemmar i sitt citat!

Läs artikeln i sin helhet här. Texten är på engelska.

Vill du gå direkt till kampanjen? Klicka här.

Du är varmt välkommen att kontakta Amazonas projektledare Linda Engström om du har frågor om projekt REBECCA. Maila på linda.engstrom@amazona.se

 

Vernissage 27:e oktober, 17 -20

Vårt Kansli förvandlas till ett galleri under 27 oktober och 9 november.

Välkommen till vernissage vid Bröstcancerföreningen Amazonas lokaler, Frejgatan 56 i Stockholm, fredagen den 27:e oktober, kl. 17-20. Utställningen är även öppen helgen den 28:e-29:e oktober, kl. 12-16. Fram till 9 november är utställningen kvar i Bröstcancerföreningen Amazonas lokaler. Läs mer om fotografen Tania Waldemarsson:

”Mitt namn är Tania Waldemarsson. Jag har ett pågående fotoprojekt om kvinnor som har gjort en bröstoperation i relation till bröstcancer, vare sig de gjort det efter en bröstcancerdiagnos eller i förebyggande syfte. Vissa har valt att göra en bröstrekonstruktion medan andra har valt att bli platta.

I min egen släkt finns bröstcancer i flera led. Jag bär på en ärftlig ökad risk för bröstcancer och har därför genomgått en förebyggande mastektomi med direktrekonstruktion. Jag kände mig inte bekväm i min förändrade kropp, och ville möta andra kvinnor som också genomgått en förändring – och hoppas samtidigt att bilderna kan vara stöttande för andra kvinnor i liknande situation, att få se hur olika vi kan se ut. ”

 

 

Projekt REBECCA omnämndes vid kickoff för reackrediteringen av Karolinska CCC

Karolinska Comprehensive Cancer Center (Karolinska CCC) är ett center som samlar expertis från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet för att utveckla och ytterligare stärka vård, forskning och utbildning inom alla cancerområden. År 2020 blev centret det första ackrediterade Comprehensive Cancer Center i Sverige. Ackrediteringen innebär att verksamheten lever upp till högt ställda kvalitetskrav enligt kriterierna från Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Vart femte år krävs en så kallad reackreditering för att få behålla kvalitetsstämpeln.

En del av den långsiktiga strategin och uppdraget för Karolinska CCC är att utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att öka delaktigheten i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet. Detta stödjer också kraven för nästkommande reackreditering.

I juni 2023 blev Anita Wanngren invald som ny medlem i Board of Directors (verksamhetsstyrelsen) för Karolinska CCC för att representera patientperspektivet. Hon ombads också att hålla ett inledningstal vid kickoffen för Karolinska CCC:s reackreditering den 6:e september. På kickoffen deltog drygt 40 chefer inom cancerområdet från Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Anita är även styrelseledamot i Amazona där hon bland annat har en aktiv roll i det EU-finansierade projektet REBECCA. I inledningstalet vid kickoffen gavs åhörarna en inblick i Amazonas verksamhet med utgångspunkt i aktiviteter och initiativ som stöttar föreningens vision, mission och medlemslöfte. Bland annat presenterades projekt REBECCA som ett gott exempel på hur man kan arbeta med samskapande* och patienters delaktighet inom forskning. Eftersom EU ställer allt högre krav på att patientperspektivet tas tillvara i forskningen för att bevilja anslag var intresset från åhörarna stort när Anita beskrev det stora engagemang som ni medlemmar har visat!

Har du några frågor om projekt REBECCA är du varmt välkommen att kontakta Amazonas projektledare Linda Engström, linda.engstrom@amazona.se

 


* från engelskans uttryck ”co-creation”

 

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 965231.

 

 

 

 

Musik och avslappning

I samarbete med Kungliga Musikhögskolan

Vill du träffa andra och lyssna på musik i en avslappnande och tillåtande miljö? Med musik kan hälsa och välbefinnande stimuleras. När vi möts i musik kan vi uppleva samhörighet och gemenskap.
På måndagseftermiddagar träffas vi och lyssnar på inspelad musik samt öppnar upp för samtal. Vi gör även avslappningar.

Om du är intresserad och lusten faller på finns också möjlighet att kombinera lyssnandet på musik med att rita och måla.

Emelina Lindberg Palmenäs och Gabriella Bartoletti är studenter på Kungliga Musikhögskolan i musikterapi. Denna aktivitet görs som en del av deras praktik. De går nu sitt tredje år och vill fokusera på musiklyssning.

Det bjuds på enklare fika vid tillfällena. Varmt välkomna!
Tid: Måndagar,16:00-17:00
Plats: Bröstcancerföreningen Amazona, Frejgatan 56
Datum:
Oktober: 9/10, 16/10, 23/10 och 30/10
November: 13/11, 20/11 och 27/11
December: 4/12, 11/12 och avslutning 18/12

Du kan boka din plats här: