Nej till Perjeta som adjuvant behandling av HER-2 positiv tidig bröstcancer

”NT(nya terapier)-rådet rekommenderar landstingen att inte använda Perjeta (pertuzumab) som adjuvant behandling vid HER-2-positiv tidig bröstcancer. Det kliniska värdet av att lägga till pertuzumab till den standardbehandling som redan finns är begränsat. NT-rådet bedömer därför att kostnaden för läkemedlet inte står i rimlig relation till nyttan…” Läs mer på :

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/nejtillperjetaadjuvantvidtidigbrostcancer.5.7c5fa521167c5a97383db65d.html

 

Bröstcancerförbundet söker ambassadörer som vill bidra till ett bättre samhälle för de med spridd bröstcancer

De vi söker behöver inte själva vara drabbade av spridd bröstcancer – det räcker med ett varmt hjärta och ett engagemang.

Ett första webbinarium (utbildning genom hemmadatorn) för dessa ambassadörer är planerad till kvällen den 24 januari.

Anmäl dig till förenings Ospridd Sanning-ambassadör, till info@amazona.se

Du kommer att få information, förlagor och mallar som kan användas för att åstadkomma förbättringar för de med spridd bröstcancer.

Läs mer på denna sida och titta gärna på filmen.

Bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne

Du som är medlem i Bröstcancerföreningen Amazona har möjlighet att söka bidrag till ”flärd” såsom inköp av baddräkt, BH, tandvård, tatuering av ögonbryn, träningskort.

Bidrag beviljas inte för Spa-vistelsen och inte till den som erhöll bidrag närmast föregående år (2018). Maximalt bidrag är 5 000 kronor per sökande. Bidraget är behövsprövat till personer med begränsad ekonomi.

Ansökan ska vara inne senast 1 april 2019, sökande får besked senast 10 maj 2019.

Fullständiga kriterier och ansökan hittar du på www.brostcancerforbundet.se

Mindre kapacitet för strålbehandling i Stockholm under våren 2019

Under första halvåret 2019 ska den nya utrustningen för strålbehandling börja användas vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Under den tiden blir kapaciteten något lägre än vanligt. Därför har landstinget och vårdgivarna gjort flera åtgärder för att säkra att alla patienter ska få rätt behandling i rätt tid även under tiden som de nya utrustningarna tas i bruk.

Åtgärderna handlar om att noga planera och samordna all strålningsverksamhet i länet för att använda kapaciteten på bästa sätt. Vissa ombyggnationer har också flyttats och extra medarbetare har anställts. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer också vissa patienter att få sin strålbehandling utanför Stockholm under de närmaste fyra månaderna. Resor, inklusive hemresa varje helg, och uppehälle bokas och betalas av Stockholms läns landsting. Landstinget har avtalat med sjukhusen i Växjö, Jönköping, Linköping, Umeå och Sundsvall om att kunna ta emot patienter från Stockholm.

Bland de patienter som ordinerats strålning som efterbehandling efter operation mot bröstcancer kommer 2 – 4 patienter per vecka att erbjudas resa till någon av de orter som landstinget samarbetar med. Orsaken är att rutinerna för just den behandlingen innebär att vården kan ges på annan ort samtidigt som man som patient ändå kan behålla sin ordinarie läkare.

En gemensam planering har gjorts av landstinget centralt, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus. Syftet med den gemensamma planeringen är att använda all kapacitet på bästa sätt och gemensamt kunna sätta in åtgärder. Under den här perioden är det flera landsting som uppdaterar sin strålbehandlingsutrustning men kapacitet finns tillgänglig under den här tiden i Växjö, Jönköping och Sundsvall, Linköping och Umeå.
Landstinget och vårdgivarna har konsulterat Bröstcancerföreningen Amazona  för att få råd om bland annat patientinformation och behov som kan uppstå vid vård på annan ort.
Läs mer om strålbehandlingar:
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Stralbehandling/

Läs mer på landstingets webbplats: www.sll.se

Patientinformation som delas ut till berörda patienter

Vid frågorna tveka inte att höra av dig till oss.

Nya rutiner för medlemsavgiften!

Fr o m hösten 2018 administreras våra medlemsavgifter av Bröstcancerförbundet. Avierna för inbetalning och medlemskort justeras och anpassas till vår profil både färg- och layoutmässigt.

Tidpunkten för inbetalning av årsavgiften justeras och kommer att vara densamma över hela landet. Hela summan betalas till Bröstcancerförbundet som i sin tur betalar avgiften till föreningarna.

Fram till nu har vi gjort tvärtom men med de nya rutinerna slipper föreningarna en del administrativt arbete. Registret kommer att vara Bröstcancerförbundets ansvar som ser till att alla uppgifter är uppdaterade och att vi följer GDPR.

Vi ber er därför att inte betala medlemsavgiften till BCF Amazonas BG eller PG utan endast via det betalningskort som skickas ut från Bröstcancerförbundet.

Att Bröstcancerförbundet ändrar rutinerna har att göra med profileringen och att synliggöra att vi är ett starkt förbund med många medlemmar och att vi samlas ihop under Rosa Bandet.

Vid ytterligare frågor tveka inte att höra av dig till oss.

Årets Bröstsjuksköterska 2018

Eva Hamberg - Årets Bröstsjuksköterska
Eva Hamberg – Årets Bröstsjuksköterska 2018

Ett stort grattis till Eva Hamberg som fick utmärkelsen årets Bröstsjuksköterska 2018!

Utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska tilldelas Eva Hamberg, bröstsjuksköterska vid Bröstcentrum på Karolinska sjukhuset. Eva har förmågan att möta varje bröstcancerpatient där hon befinner sig i sin bearbetningsprocess. ”Lika viktigt som den medicinska behandlingen” säger hon själv. Utmärkelsen delas ut av Bröstcancerförbundet i närvaro av representanter från Sveriges samtliga 33 bröstcancerföreningar.

Läs mer på Bröstcancerförbundets hemsida:

https://brostcancerforbundet.se/nyheter/arets-brostsjukskoterska-2018-vagar-fraga-och-inger-hopp/

Ändrade regler för rehabilitering

INFORMATION!
Ändrade regler för rehabilitering i Stockholm Läns Landsting från och med 1 november 2018.

  1. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om att ett namnbyte skall ske. Från ”Planerad specialiserad onkologisk rehabilitering”, till ”Planerad specialiserad cancerrehabilitering”.
  2. Tidsramen på den specialiserade cancerrehabiliteringen kommer också att förändras så att rehabilitering endast kommer att ske under vardagarna, med hemvistelse under helgen, i de ifall rehabiliteringsvistelsen är längre tid än 5 dagar.

Mer information finns att läsa här.