Åtgärder i samband med fysiska möten

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samtidigt bevakar vi WHOs bedömningar.

Ifall du vill träffa oss fysisk på vår kansli eller delta i ett möte så finns det munskydd att tillgå samt desinfektionsmedel. Vi begränsar antal deltagare samt desinficerar stolshandtag, dörrhandtag, bord, etc före och efter varje möte. Hör gärna av dig ifall du har några frågor.

Varmt välkomna!

 

hand-disinfection-4954816_640

PERSPECTIVE studien

Läs gärna informationen från Yvonne Wengström och Studieteamet vid Rörelseglädje labbet, du kanske har möjlighet att delta?

Hur ser patienter med avancerad bröstcancer på träning under pågående behandling – PERSPECTIVE studien

Det är allt vanligare för personer med bröstcancer att vara fysiskt aktiva under sjukdom och behandling ofta med stöd av en sjukgymnast eller personlig tränare.

Idag har vi bristande information och kunskaper om vilken typ av träningsprogram som personer med spridd sjukdom skulle vara intresserade att delta i. Till exempel det är fortfarande oklart vilka mål, vilken typ av träning man föredrar och vilka hinder som man står inför om man vill vara fysiskt aktiv vid spridd sjukdom. Med denna studie vill vi få mer kunskap om mål, värderingar och hinder och möjligheter för att kunna förbättra träningsprogram och möjligheter för framtida patienter.

I takt med mer effektiva behandlingar, lever fler och fler individer med spridd bröstcancer och konfronteras med biverkningar och medföljande påverkan på livskvalitet. Dessutom har man visat på positiva effekter av träning på kondition, smärta, sömnsvårigheter, illamående och återgång till arbete. Men det saknas idag evidens för träning för patienter med spridd cancer.

Syftet med studien är att undersöka olika perspektiv på träning nationellt i Sverige – studien genomförs även i andra Europeiska länder och Australien.

Deltagande innebär att fylla i studieenkäten vid ett tillfälle och det kan göras antingen online via en web länk eller på papper. För den som är intresserad finns möjlighet att delta i en web baserad fokusgruppsintervju vid ett tillfälle tidsåtgången beräknas vara 2 timmar totalt.

 

Om du är intresserad att delta i studien kontaktar du oss för att mer information på email rorelsegladje@sll.se eller på telefon 08 517 782 59

 

Yvonne Wengström för

Studieteamet vid Rörelseglädje labbet

Hjälp våra forskare!

Uppfattning om risker under Coronaviruset hos personer med cancer i Region Stockholm – svara på enkät

 

Syftet med den här forskningsstudien från Karolinska Institutet är att skaffa kunskap om hur personer med cancer uppfattar risker vid Coronaviruset och hur det är relaterat till följsamhet till behandling och psykologiskt välbefinnande.

Om du är en vuxen som har en cancerdiagnos och går på behandling eller kontroller för sin cancer inom Region Stockholm, klicka på länken för mer information och för att komma till den anonyma digitala enkät som tar ca 15-20 minuter.

Länk till enkäten: https://mta.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3pVTkmXJgiDJKVn?Q_Language=SV

corona

SAMTALSSTÖD

Behöver du någon att prata med? Är du orolig? Ledsen? Rädd? Undrar och funderar kring din Bröstcancer?
Vi finns här för dig och med oss kan du prata via telefon och nu även online.

Du vet väl att som medlem så kan du bara höra av dig till kansliet på 08-32 55 90 eller maila till info@amazona.se så bokar vi in ett samtal med någon av våra stödpersoner som passar just dig i din situation!💕 Välkommen att höra av dig!

95094417_227506131844188_4438732779248680960_n