Klinisk prövning inom neuropatisk smärta med smärtstillande gel (icke-opioid ACD440)

Har du problem med nervsmärta?

Just nu pågår en forskningsstudie i Uppsala där man provar en smärtlindrande gel på patienter med nervsmärta(neuropatisk smärta).

Du kan vara lämplig för studien om följande passar in på dig:

  • Känner du spontan smärta (smärta utan någon stimulans) så som svidande, klämmande eller tryckande smärta
  • Du har korta smärtattacker som känns som elektriska stötar eller knivhugg
  • Din smärta framkallas eller förstärks av beröring eller att du kommer åt det smärtsamma området, t.ex. med kläder, sängkläder, vassa föremål eller av kyla eller värme.

Om du är intresserad av att veta mer om studien vänligen kontakta:

LINK Medical Research AB (öppettider: måndag till fredag kl. 09:00-17:00)

+46 (0)18-4300640

Du kommer där att få mer information och få besvara några frågor för att se om du är lämplig för studien.
Dock ska du ha haft din neuropatiska smärta sedan 6 månader tillbaka upp till 7 år. Du ska ha varit färdigbehandlad sedan 5 år tillbaka och inte fått något recidiv av cancer efter det.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Nyhetsbrev nr 3 från projektet REBECCA ute nu!

Nu kan ni bland annat läsa om REBECCAs nominering till ”Garmin Health Awards 2022”, ett pris som ges till innovativa projekt inom hälsosektorn och den uppsats som mastersstudenten Zahra Ataei Kachouei skrivit. I uppsatsen har man tittat på användandet av och åsikter på REBECCA-appen utifrån ett patientperspektiv, detta baserat på information man inhämtat från Amazona-medlemmar som deltagit i projektet.

Läs det aktuella nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/.

REBECCAS officiella nyhetsbrev publiceras varje kvartal och innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

 

Har du frågor eller funderingar vill vi uppmuntra dig att höra av dig till vår projektledare Matilda på matilda@amazona.se.

 

Kvinnor