Bröstcancerpatienter och Covid-19

Vårdprofessionen gör alltid en individuell bedömning angående varje enskild patient. Under Multidisciplinära Konferenser (MDK), där hela team möts diskuteras patienten samt tumören: behandlingsplan skissas och riskbedömningar görs. Just nu är det extremt viktigt att resonera kring behandlingar och väga risken mot vinsten.

Du som patient på KS kan läsa mer om behandlingar under Covid-19 pandemin här:

Du är alltid välkommen att ringa till Bröstmottagningen på KS, SÖS eller St.Göran ifall du har några frågor.

 

 

Cancerbehandlingar i Region Stockholm

Cancern tar inte paus! Bröstcancervården fortsätter i Region Stockholm. Om du hittar en knöl i bröstet kontakta din vårdcentral för remiss.

Bröstcentra tar emot patienter på remiss, behandlingarna sätts igång och operationer genomförs. För att minska spridning av Covid-19 har de flesta Sjukhus i Stockholm infört besöksförbud. Detta innebär att du som patient får inte ha med dig närstående på besök men de kan fortfarande vara med via telefon.

Det allmänna mammografiprogrammet är pausat och det är viktigare än någonsin att du själv undersöker dina bröst. Informationen om hur du undersöker dina bröst hittar du här:

 

Föreläsningar

BCF Amazona fortsätter sin verksamhet. Några aktiviteter har skjutits upp men mycket fortsätter. Många föreläsningar kommer att ske som Webinarium. För aktuell information gå in på den aktuella temakvällen.

Kontakta oss om du har några funderingar!

08- 32 55 90

notepad-3316266_1280

Årsmötet tisdag den 24:e mars

Med hänvisning till rådande situation i Region Stockholm har BCF Amazona valt att skjuta upp föreläsningen ”Komplementär och alternativ medicin, KAM – vad innebär det” som skulle hållas tisdag den 24:e mars 2020. Nytt datum kommer att meddelas via Amazonabladet, hemsidan, Facebook och Instagram.

Årsmötet kommer att genomföras i en annan form. Samtliga anmälda kommer att få information via e-mail eller i de fall vi saknar e-postadress via telefon eller post.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vädjar till alla våra medlemmar att vara extra försiktiga. Ta eget ansvar och följ våra experter och sakkunnigas råd.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

info@amazona.se

08 – 32 55 90

microphone-2775447_1280

 

Uppdaterad riskbedömning för covid-19 i Sverige

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för spridning av coronaviruet i Sverige måttligt hög. Det är naturligt att känna oro och flera av er hör av er till oss kring hur vi på Amazona hanterar detta.

 
Här är en checklista om vad du själv kan göra för att undvika smitta:
 
· Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 
· Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 
· Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 
· Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 Vi på Amazona följer media och de råd som uppkommer.

Samtalsgrupp för Spridd Bröstcancer

Kronisk sjukdom tär på krafterna och det gäller att skapa strategier som gör att du klarar vardagen. Hitta orken att göra trevliga saker och om möjligt även att arbeta.

Under ett par timmar har du möjlighet att träffa en samtalsterapeut och andra i samma situation.

Du anmäler dig till Kansliet och får ett stämpelkort som gäller för sex tillfällen. Om du inte kommer alla gånger under våren så gäller kortet även under nästa termin.

Varmt välkomna!Tove_Törnros

Du hittar mer information här: