Sjöbergpriset 2019

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade igår att tilldela de två amerikanska cancerforskarna Dennis Slamon och Brian Druker 2019 års Sjöbergpris på en miljon US dollar.

Dennis Slamon och Brian Druker är två kliniska cancerforskare vars arbete har revolutionerat behandlingen av patienter med Bröstcancer respektive kronisk myeloisk leukemi.

Av de kvinnor som får bröstcancer har ungefär 15 procent den aggressiva HER2-positiva formen med hög risk för återfall. HER2-genen styr uppbyggnaden av ett protein som i alltför stora mängder leder till att cellen delar sig okontrollerat.

Dennis Slamon upptäckte att det var möjligt att använda en antikropp, trastuzumab, som fäste på proteinet. På så sätt blockeras den okontrolllerade celldelningen och spridningen av cancern kan stoppas, speciellt om behandlingen kombineras med cytostatika.

I detta YouTube klipp förklaras lite mer ingående om forskningen och Vetenskapsakademien har intervjuat bl.a Professor Jonas Berg vid Karolinska Institutet samt patient Maria Steen.

Uttalande med anledning av försening av cellgiftsbehandlingar i region Stockholm

Det är oacceptabelt att bröstcancerpatienter inte får sina cellgiftsbehandlingar i tid. En försenad behandling innebär inte bara att patientsäkerhet sätts på spel utan också stor oro för den enskilde individen. Det är uppenbart att leverantören har brustit tidigare eftersom region Värmland sagt upp avtalet efter sena och uteblivna leveranser. Vi efterlyser ett gemensamt kvalitetssystem för regionerna vid upphandlingar av läkemedel. På så sätt borde situationer som denna kunna undvikas, säger Susanne Dieroff Hay, styrelseordförande Bröstcancerförbundet och Izabela Grape, ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/svar-vantan-for-cancersjuka

Nej till Perjeta som adjuvant behandling av HER-2 positiv tidig bröstcancer

”NT(nya terapier)-rådet rekommenderar landstingen att inte använda Perjeta (pertuzumab) som adjuvant behandling vid HER-2-positiv tidig bröstcancer. Det kliniska värdet av att lägga till pertuzumab till den standardbehandling som redan finns är begränsat. NT-rådet bedömer därför att kostnaden för läkemedlet inte står i rimlig relation till nyttan…” Läs mer på :

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/nejtillperjetaadjuvantvidtidigbrostcancer.5.7c5fa521167c5a97383db65d.html

 

Bröstcancerförbundet söker ambassadörer som vill bidra till ett bättre samhälle för de med spridd bröstcancer

De vi söker behöver inte själva vara drabbade av spridd bröstcancer – det räcker med ett varmt hjärta och ett engagemang.

Ett första webbinarium (utbildning genom hemmadatorn) för dessa ambassadörer är planerad till kvällen den 24 januari.

Anmäl dig till förenings Ospridd Sanning-ambassadör, till info@amazona.se

Du kommer att få information, förlagor och mallar som kan användas för att åstadkomma förbättringar för de med spridd bröstcancer.

Läs mer på denna sida och titta gärna på filmen.

Bidrag för flärd till Elisabeth Hedins minne

Du som är medlem i Bröstcancerföreningen Amazona har möjlighet att söka bidrag till ”flärd” såsom inköp av baddräkt, BH, tandvård, tatuering av ögonbryn, träningskort.

Bidrag beviljas inte för Spa-vistelsen och inte till den som erhöll bidrag närmast föregående år (2018). Maximalt bidrag är 5 000 kronor per sökande. Bidraget är behövsprövat till personer med begränsad ekonomi.

Ansökan ska vara inne senast 1 april 2019, sökande får besked senast 10 maj 2019.

Fullständiga kriterier och ansökan hittar du på www.brostcancerforbundet.se