Förbättrad sexuell funktion hos kvinnor med bröstcancer

Jag har ett uppdrag från Institutionen för kvinnor och barns hälsa på Akademiska Sjukhuset att hjälpa dem att hitta patienter till en pågående bröstcancerstudie som heter ”Förbättrad sexuell funktion hos kvinnor med bröstcancer”. Det är en akademiskt initierad studie finansierad av bl.a. Bröstcancerförbundet (huvudsökande universitetslektor Theodora Kunovak Kallak, Uppsala Universitet). Den ledande forskaren för studien är Inger Sundström Poromaa, överläkare och professor, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Akademiska sjukhuset.

Jag har tagit fram ett enkelt online-formulär som man kan dela i sociala medier eller på en hemsida eller digitalt nyhetsbrev, och jag skulle vilja be er om hjälp med att nå ut med information till den relevanta målgruppen.

Länk: https://surveyhero.com/c/forskningsstudie

Jag vore mycket tacksam om glad om ni vill hjälpa till!

Bästa hälsningar,

Gustav Ceder

gustav.ceder@effektivamedia.se

App för förbättrat omhändertagande och livskvalitet för kvinnor över 65 år

Hej,

Mitt namn är Andri Papakonstantinou och är biträdande överläkare på Enheten för Bröstcancer, endokirna tumörer och sarkom på Karolinska. Vi deltar i en Consortium som heter CardioCare och som driver en EU-Horizon finansierad studie (https://cardiocare-project.eu) som syftar till att förbättra omhändertagande och livskvalitet för kvinnor äldre än 65 år. Jag leder projektet i Stockholm.

Inom ramen för studien utvecklas appar, olika spel och enkäter som ska användas i en prospektiv interventionsstudie och syftar till att förbättra bl.a. kognitiva och funktionella förmågor hos patienter över 65 år, utöver studiens huvudsyfte att tidigt identifiera och förebygga hjärttoxicitet. Som del i utvecklingsprocessen av de olika appar vill man få in synpunkter från patienter som representerar gruppen, dvs kvinnor som har eller har haft bröstcancer och är 65 år gamla eller äldre, från alla ställen som ska sdan delta i interventionsstudien.

Vi samlar inga personuppgifter och man ingår inte i studien utan det vi begär är att ni svarar på frågor såsom, vilken typ av telefon du har, vilken användning, hur ofta osv, helt anonym. Vi behöver hitta 10-15 frivilliga som kan svara på ett sådant enkät och hjälpa till med synpunkter. Jag berättar gärna om projektet om ni önskar.

Med vänliga hälsningar,

Andri Papakonstantinou Biträdande Överläkare| Bröst, endokrina tumörer och sarkom | Karolinska Universitetssjukhuset andri.papakonstantinou@ki.se