Klinisk prövning inom neuropatisk smärta med smärtstillande gel (icke-opioid ACD440)

Har du problem med nervsmärta?

Just nu pågår en forskningsstudie i Uppsala där man provar en smärtlindrande gel på patienter med nervsmärta(neuropatisk smärta).

Du kan vara lämplig för studien om följande passar in på dig:

  • Känner du spontan smärta (smärta utan någon stimulans) så som svidande, klämmande eller tryckande smärta
  • Du har korta smärtattacker som känns som elektriska stötar eller knivhugg
  • Din smärta framkallas eller förstärks av beröring eller att du kommer åt det smärtsamma området, t.ex. med kläder, sängkläder, vassa föremål eller av kyla eller värme.

Om du är intresserad av att veta mer om studien vänligen kontakta:

LINK Medical Research AB (öppettider: måndag till fredag kl. 09:00-17:00)

+46 (0)18-4300640

Du kommer där att få mer information och få besvara några frågor för att se om du är lämplig för studien.
Dock ska du ha haft din neuropatiska smärta sedan 6 månader tillbaka upp till 7 år. Du ska ha varit färdigbehandlad sedan 5 år tillbaka och inte fått något recidiv av cancer efter det.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Förbättrad sexuell funktion hos kvinnor med bröstcancer

Jag har ett uppdrag från Institutionen för kvinnor och barns hälsa på Akademiska Sjukhuset att hjälpa dem att hitta patienter till en pågående bröstcancerstudie som heter ”Förbättrad sexuell funktion hos kvinnor med bröstcancer”. Det är en akademiskt initierad studie finansierad av bl.a. Bröstcancerförbundet (huvudsökande universitetslektor Theodora Kunovak Kallak, Uppsala Universitet). Den ledande forskaren för studien är Inger Sundström Poromaa, överläkare och professor, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Akademiska sjukhuset.

Jag har tagit fram ett enkelt online-formulär som man kan dela i sociala medier eller på en hemsida eller digitalt nyhetsbrev, och jag skulle vilja be er om hjälp med att nå ut med information till den relevanta målgruppen.

Länk: https://surveyhero.com/c/forskningsstudie

Jag vore mycket tacksam om glad om ni vill hjälpa till!

Bästa hälsningar,

Gustav Ceder

gustav.ceder@effektivamedia.se

App för förbättrat omhändertagande och livskvalitet för kvinnor över 65 år

Hej,

Mitt namn är Andri Papakonstantinou och är biträdande överläkare på Enheten för Bröstcancer, endokirna tumörer och sarkom på Karolinska. Vi deltar i en Consortium som heter CardioCare och som driver en EU-Horizon finansierad studie (https://cardiocare-project.eu) som syftar till att förbättra omhändertagande och livskvalitet för kvinnor äldre än 65 år. Jag leder projektet i Stockholm.

Inom ramen för studien utvecklas appar, olika spel och enkäter som ska användas i en prospektiv interventionsstudie och syftar till att förbättra bl.a. kognitiva och funktionella förmågor hos patienter över 65 år, utöver studiens huvudsyfte att tidigt identifiera och förebygga hjärttoxicitet. Som del i utvecklingsprocessen av de olika appar vill man få in synpunkter från patienter som representerar gruppen, dvs kvinnor som har eller har haft bröstcancer och är 65 år gamla eller äldre, från alla ställen som ska sdan delta i interventionsstudien.

Vi samlar inga personuppgifter och man ingår inte i studien utan det vi begär är att ni svarar på frågor såsom, vilken typ av telefon du har, vilken användning, hur ofta osv, helt anonym. Vi behöver hitta 10-15 frivilliga som kan svara på ett sådant enkät och hjälpa till med synpunkter. Jag berättar gärna om projektet om ni önskar.

Med vänliga hälsningar,

Andri Papakonstantinou Biträdande Överläkare| Bröst, endokrina tumörer och sarkom | Karolinska Universitetssjukhuset andri.papakonstantinou@ki.se