Cancerbehandlingar i Region Stockholm

Cancern tar inte paus! Bröstcancervården fortsätter i Region Stockholm. Om du hittar en knöl i bröstet kontakta din vårdcentral för remiss.

Bröstcentra tar emot patienter på remiss, behandlingarna sätts igång och operationer genomförs. För att minska spridning av Covid-19 har de flesta Sjukhus i Stockholm infört besöksförbud. Detta innebär att du som patient får inte ha med dig närstående på besök men de kan fortfarande vara med via telefon.

Det allmänna mammografiprogrammet är pausat och det är viktigare än någonsin att du själv undersöker dina bröst. Informationen om hur du undersöker dina bröst hittar du här: