Bröstcancerpatienter och Covid-19

Vårdprofessionen gör alltid en individuell bedömning angående varje enskild patient. Under Multidisciplinära Konferenser (MDK), där hela team möts diskuteras patienten samt tumören: behandlingsplan skissas och riskbedömningar görs. Just nu är det extremt viktigt att resonera kring behandlingar och väga risken mot vinsten.

Du som patient på KS kan läsa mer om behandlingar under Covid-19 pandemin här:

Du är alltid välkommen att ringa till Bröstmottagningen på KS, SÖS eller St.Göran ifall du har några frågor.